وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

استاد: EDUCBA Bridging the Gap

دانلود و خرید 96 آموزش بدست EDUCBA Bridging the Gap از شرکت هایی مثل Udemy و Udemy-Training در شاخه هایی از جمله آموزش Bitcoin و آموزش طراحی وب و برنامه نویسی و آموزش مدیریت، بازاریابی و تجارت و بسیاری آموزش های بیشتر در فرین مدیا.

Cryptocurrency Trading Mastery: Hands-on Guide to Binance
شرکت:
Cryptocurrency Trading Mastery: Hands-on Guide to Binance
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 26 دقیقه
۹ تیر ۱۴۰۳
PMP Certification – Complete Exam Prep Course Bundle
شرکت:
PMP Certification – Complete Exam Prep Course Bundle
53,700 تومان
افزودن به سبد
40 ساعت و 21 دقیقه
۶ تیر ۱۴۰۳
Mastering Automation Testing with Selenium and C#
شرکت:
Mastering Automation Testing with Selenium and C#
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
Litecoin Investing and Trading | Cryptocurrency
شرکت:
Litecoin Investing and Trading | Cryptocurrency
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 26 دقیقه
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
Mastering Automation Testing with Selenium and Python
شرکت:
Mastering Automation Testing with Selenium and Python
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 20 دقیقه
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
Financial Management: Business Dynamics and Decision-Making
شرکت:
Financial Management: Business Dynamics and Decision-Making
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Ethereum Investing and Trading – Complete Course
شرکت:
Ethereum Investing and Trading – Complete Course
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Project Finance Mastery: From Analysis to Modeling
شرکت:
Project Finance Mastery: From Analysis to Modeling
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Private Equity Modeling Mastery: Analysis and Modeling in PE
شرکت:
Private Equity Modeling Mastery: Analysis and Modeling in PE
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت و 25 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
IntelliJ IDEA Mastery: Unleashing Developer Productivity
شرکت:
IntelliJ IDEA Mastery: Unleashing Developer Productivity
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 8 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
M&A| Management BuyOut| Liquidity Management| Restructurings
شرکت:
M&A| Management BuyOut| Liquidity Management| Restructurings
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Financial Planning Demystified – Beginners Module
شرکت:
Financial Planning Demystified – Beginners Module
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 15 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Comparable Companies – Comparable Company Analysis
شرکت:
Comparable Companies – Comparable Company Analysis
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Bonds – Trading | ETFs | Bond Accounting | Bond Market
شرکت:
Bonds – Trading | ETFs | Bond Accounting | Bond Market
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 10 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
SPSS GUI Understanding and User Training
شرکت:
SPSS GUI Understanding and User Training
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 5 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Java WebDriver Automation: Mastering Selenium Web Testing
شرکت:
Java WebDriver Automation: Mastering Selenium Web Testing
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
JUnit Essentials: Unit Testing Mastery for Java Applications
شرکت:
JUnit Essentials: Unit Testing Mastery for Java Applications
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Multisim GUI Training
شرکت:
Multisim GUI Training
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 13 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
IPO Masterclass – IPOs | FPOs | Valuation | Raising Capital
شرکت:
IPO Masterclass – IPOs | FPOs | Valuation | Raising Capital
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 28 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Python 101 – Python Programming for Absolute Beginners
شرکت:
Python 101 – Python Programming for Absolute Beginners
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Excel Automation Mastery: VBA And Macros Training
شرکت:
Excel Automation Mastery: VBA And Macros Training
63,400 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 1 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Microsoft PowerPoint – Presentations & Data Visualization
شرکت:
Microsoft PowerPoint – Presentations & Data Visualization
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 25 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Excel Automation Mastery: Using Java, .NET, and Python
شرکت:
Excel Automation Mastery: Using Java, .NET, and Python
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Figma UI UX Design Essentials Training
شرکت:
Figma UI UX Design Essentials Training
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 16 دقیقه
۲۸ فروردین ۱۴۰۳