وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition

سرفصل های دوره
 • Appendix. Calculus Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Appendix. Deep learning Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Appendix. Mathematics, deep learning, PyTorch Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Appendix. PyTorch Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 1. Dynamic programming versus Monte Carlo Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 1. Our didactic tool String diagrams Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 1. Reinforcement learning Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 1. Summary Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 1. The reinforcement learning framework Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 1. Whats next Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 1. What can I do with reinforcement learning Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 1. What is reinforcement learning Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 1. Why deep reinforcement learning Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 2. Applying bandits to optimize ad placements Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 2. Building networks with PyTorch Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 2. Modeling reinforcement learning problems Markov decision processes Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 2. Predicting future rewards Value and policy functions Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 2. Solving contextual bandits Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 2. Solving the multi-arm bandit Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 2. Summary Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 2. The Markov property Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 3. Improving stability with a target network Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 3. Navigating with Q-learning Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 3. Predicting the best states and actions Deep Q-networks Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 3. Preventing catastrophic forgetting Experience replay Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 3. Review Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 3. Summary Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 4. Learning to pick the best policy Policy gradient methods Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 4. Reinforcing good actions The policy gradient algorithm Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 4. Summary Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 4. The REINFORCE algorithm Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 4. Working with OpenAI Gym Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 5. Advantage actor-critic Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 5. Distributed training Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 5. N-step actor-critic Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 5. Summary Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 5. Tackling more complex problems with actor-critic methods Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 6. Alternative optimization methods Evolutionary algorithms Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 6. A genetic algorithm for CartPole Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 6. Evolutionary algorithms as a scalable alternative Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 6. Pros and cons of evolutionary algorithms Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 6. Reinforcement learning with evolution strategies Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 6. Summary Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 7. Comparing probability distributions Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 7. Distributional DQN Getting the full story Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 7. Distributional Q-learning Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 7. Dist-DQN on simulated data Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 7. Probability and statistics revisited Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 7. Summary Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 7. The Bellman equation Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 7. Using distributional Q-learning to play Freeway Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 8. Alternative intrinsic reward mechanisms Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 8. Curiosity-driven exploration Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 8. Intrinsic curiosity module Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 8. Inverse dynamics prediction Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 8. Preprocessing and the Q-network Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 8. Setting up Super Mario Bros. Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 8. Setting up the Q-network and policy function Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 8. Summary Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 9. Mean field Q-learning and the 2D Ising model Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 9. Mixed cooperative-competitive games Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 9. Multi-agent reinforcement learning Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 9. Neighborhood Q-learning Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 9. Summary Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 9. The 1D Ising model Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 10. Double Q-learning Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 10. Implementing self-attention for MNIST Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 10. Interpretable reinforcement learning Attention and relational models Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 10. Multi-head attention and relational DQN Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 10. Relational reasoning with attention Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 10. Summary Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 10. Training and attention visualization Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 11. In conclusion A review and roadmap Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 11. The end Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Chapter 11. The uncharted topics in deep reinforcement learning Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Part 1. Foundations Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • Part 2. Above and beyond Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 30511
  حجم: 12527 مگابایت
  مدت زمان: 720 دقیقه
  تاریخ انتشار: 2 اسفند 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید