وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

استاد: Dr. José J

دانلود و خرید 59 آموزش بدست Dr. José J از شرکت هایی مثل Udemy و Udemy-Training در شاخه هایی از جمله Artificial Intelligence and Machine Learning و آموزش مدیریت، بازاریابی و تجارت و آموزش مهندسی و CAD و بسیاری آموزش های بیشتر در فرین مدیا.

Conscious Consumption, Environmental Stewardship Management
شرکت:
Conscious Consumption, Environmental Stewardship Management
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳۰ تیر ۱۴۰۳
Lean Six Sigma and Agile Methodology in Project Management
شرکت:
Lean Six Sigma and Agile Methodology in Project Management
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۳۰ تیر ۱۴۰۳
Master Course in Business Ethics 2.0
شرکت:
Master Course in Business Ethics 2.0
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۳۰ تیر ۱۴۰۳
AI and Operations Management & Strategic Management 2.0
شرکت:
AI and Operations Management & Strategic Management 2.0
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۶ تیر ۱۴۰۳
Sustainability in Business & Green Business Practices 2.0
شرکت:
Sustainability in Business & Green Business Practices 2.0
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۲ تیر ۱۴۰۳
Pricing Strategies for Product Sales – Go to Market
شرکت:
Pricing Strategies for Product Sales – Go to Market
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۱ تیر ۱۴۰۳
Master Course : Big Data for HR, Marketing and Finance 2.0
شرکت:
Master Course : Big Data for HR, Marketing and Finance 2.0
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ تیر ۱۴۰۳
B2B Sales Empowerment and Enablement 3.0
شرکت:
B2B Sales Empowerment and Enablement 3.0
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۲ تیر ۱۴۰۳
Master Course in Data Visualization & Data Warehousing (101)
شرکت:
Master Course in Data Visualization & Data Warehousing (101)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 18 دقیقه
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
Virtual Teams, Hybrid Teams, Online Search & Online Presence
شرکت:
Virtual Teams, Hybrid Teams, Online Search & Online Presence
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Steel, Cement, Bricks & Tiles Business Management
شرکت:
Steel, Cement, Bricks & Tiles Business Management
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 10 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Sustainable Logistics, Manufacturing & Transportation
شرکت:
Sustainable Logistics, Manufacturing & Transportation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
28 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Master Course in Financial Technology and Fintech Management
شرکت:
Master Course in Financial Technology and Fintech Management
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 3 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Master Course in AWS Well-Architected Framework (101 level)
شرکت:
Master Course in AWS Well-Architected Framework (101 level)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
AWS Certified Advanced Networking – Specialty (101 Course)
شرکت:
AWS Certified Advanced Networking – Specialty (101 Course)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 12 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Salesforce Development Lifecycle and Deployment Designer 101
شرکت:
Salesforce Development Lifecycle and Deployment Designer 101
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 19 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
Master Course in CompTIA Security+ (101 level)
شرکت:
Master Course in CompTIA Security+ (101 level)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 2 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۲
Master Course in Cargo, Truck and Warehouse Management 2.0
شرکت:
Master Course in Cargo, Truck and Warehouse Management 2.0
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 8 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۲
Critical Thinking, Decision Analysis & Problem Solving
شرکت:
Critical Thinking, Decision Analysis & Problem Solving
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۱ دی ۱۴۰۲
CDPO Course 101 : Certified Data Protection Officer
شرکت:
CDPO Course 101 : Certified Data Protection Officer
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۰ دی ۱۴۰۲
CBSA Course 101 : Certified Blockchain Solution Architect
شرکت:
CBSA Course 101 : Certified Blockchain Solution Architect
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 12 دقیقه
۲۰ دی ۱۴۰۲
AWS Certified Cloud Practitioner Foundational 101 Course
شرکت:
AWS Certified Cloud Practitioner Foundational 101 Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ دی ۱۴۰۲
Master Course in Blockchain Adoption 2.0 (101 level)
شرکت:
Master Course in Blockchain Adoption 2.0 (101 level)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 18 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
Master Course : Professional Google Workspace Administrator
شرکت:
Master Course : Professional Google Workspace Administrator
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ دی ۱۴۰۲