وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

استاد: Dr. José J

دانلود و خرید 51 آموزش بدست Dr. José J از شرکت هایی مثل Udemy و Udemy-Training در شاخه هایی از جمله آموزش مدیریت، بازاریابی و تجارت و حسابداری و آموزش Amazon Web Service و بسیاری آموزش های بیشتر در فرین مدیا.

Sustainable Logistics, Manufacturing & Transportation
شرکت:
Sustainable Logistics, Manufacturing & Transportation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
28 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Master Course in Financial Technology and Fintech Management
شرکت:
Master Course in Financial Technology and Fintech Management
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 3 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Master Course in AWS Well-Architected Framework (101 level)
شرکت:
Master Course in AWS Well-Architected Framework (101 level)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
AWS Certified Advanced Networking – Specialty (101 Course)
شرکت:
AWS Certified Advanced Networking – Specialty (101 Course)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 12 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Salesforce Development Lifecycle and Deployment Designer 101
شرکت:
Salesforce Development Lifecycle and Deployment Designer 101
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 19 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
Master Course in CompTIA Security+ (101 level)
شرکت:
Master Course in CompTIA Security+ (101 level)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 2 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۲
Master Course in Cargo, Truck and Warehouse Management 2.0
شرکت:
Master Course in Cargo, Truck and Warehouse Management 2.0
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 8 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۲
Critical Thinking, Decision Analysis & Problem Solving
شرکت:
Critical Thinking, Decision Analysis & Problem Solving
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۱ دی ۱۴۰۲
CDPO Course 101 : Certified Data Protection Officer
شرکت:
CDPO Course 101 : Certified Data Protection Officer
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۰ دی ۱۴۰۲
CBSA Course 101 : Certified Blockchain Solution Architect
شرکت:
CBSA Course 101 : Certified Blockchain Solution Architect
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 12 دقیقه
۲۰ دی ۱۴۰۲
AWS Certified Cloud Practitioner Foundational 101 Course
شرکت:
AWS Certified Cloud Practitioner Foundational 101 Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ دی ۱۴۰۲
Master Course in Blockchain Adoption 2.0 (101 level)
شرکت:
Master Course in Blockchain Adoption 2.0 (101 level)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 18 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
Master Course : Professional Google Workspace Administrator
شرکت:
Master Course : Professional Google Workspace Administrator
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ دی ۱۴۰۲
Fundamentals of Managerial Accounting & Cost Accounting 101
شرکت:
Fundamentals of Managerial Accounting & Cost Accounting 101
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 2 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
CIPT Course 101 : Certified Information Privacy Technologist
شرکت:
CIPT Course 101 : Certified Information Privacy Technologist
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 15 دقیقه
۲۷ آذر ۱۴۰۲
CBSA Course 101 : Certified Blockchain Solution Architect
شرکت:
CBSA Course 101 : Certified Blockchain Solution Architect
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 12 دقیقه
۲۷ آذر ۱۴۰۲
Certified Professional in Project Management 101 (CPPM-GAQM)
شرکت:
Certified Professional in Project Management 101 (CPPM-GAQM)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 26 دقیقه
۲۶ آذر ۱۴۰۲
CCSP Course 101 – Certified Cloud Security Professional
شرکت:
CCSP Course 101 – Certified Cloud Security Professional
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Master Course in Sustainable Technologies & Datafication 2.0
شرکت:
Master Course in Sustainable Technologies & Datafication 2.0
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Certified Project Manager (CPM-IAPM ) 101 level Course
شرکت:
Certified Project Manager (CPM-IAPM ) 101 level Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Master Course in Service Marketing 2.0
شرکت:
Master Course in Service Marketing 2.0
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Master Course in Digital Innovation & Intrapreneurship 2.0
شرکت:
Master Course in Digital Innovation & Intrapreneurship 2.0
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Master Course : E-Sports, Sports Business Management 2.0
شرکت:
Master Course : E-Sports, Sports Business Management 2.0
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ آذر ۱۴۰۲
High-Tech Entrepreneurship & Strategic Entrepreneurship 2.0
شرکت:
High-Tech Entrepreneurship & Strategic Entrepreneurship 2.0
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 4 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲