وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

استاد: GameDev.tv Team

دانلود و خرید 38 آموزش بدست GameDev.tv Team از شرکت هایی مثل Udemy و Udemy-Training در شاخه هایی از جمله آموزش بازی سازی و آموزش طراحی وب و برنامه نویسی و طراحی وب و برنامه نویسی و بسیاری آموزش های بیشتر در فرین مدیا.

Godot 4 Multiplayer: Make Your Own Online Game
شرکت:
Godot 4 Multiplayer: Make Your Own Online Game
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 22 دقیقه
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
Programming Design Patterns For Unity: Write Better Code
شرکت:
Programming Design Patterns For Unity: Write Better Code
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 15 دقیقه
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
Blender Material Nodes Master: Create Procedural 3D Textures
شرکت:
Blender Material Nodes Master: Create Procedural 3D Textures
53,700 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 16 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Complete Godot 2D: Develop Your Own 2D Games Using Godot 4
شرکت:
Complete Godot 2D: Develop Your Own 2D Games Using Godot 4
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 18 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Unreal Engine 5 C++ Developer: Learn C++ & Make Video Games
شرکت:
Unreal Engine 5 C++ Developer: Learn C++ & Make Video Games
53,700 تومان
افزودن به سبد
30 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Pixel Art Fundamentals: Introduction to 2D Game Pixel Art
شرکت:
Pixel Art Fundamentals: Introduction to 2D Game Pixel Art
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Mastering Game Feel in Unity: Where Code Meets Fun!
شرکت:
Mastering Game Feel in Unity: Where Code Meets Fun!
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Unity Shader Graph: Create Procedural Shaders & Dynamic FX
شرکت:
Unity Shader Graph: Create Procedural Shaders & Dynamic FX
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Master Mobile Game Development with Godot 4
شرکت:
Master Mobile Game Development with Godot 4
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Geometry Nodes in Blender 4: Create Complex 3D Models
شرکت:
Geometry Nodes in Blender 4: Create Complex 3D Models
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Unreal Engine 5 C++ Multiplayer: Make An Online Co-op Game
شرکت:
Unreal Engine 5 C++ Multiplayer: Make An Online Co-op Game
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 18 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Programming Design Patterns For Unity: Write Better Code
شرکت:
Programming Design Patterns For Unity: Write Better Code
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 15 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Complete Drawing Course: Create Video Game Concept Art
شرکت:
Complete Drawing Course: Create Video Game Concept Art
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۱۳ مهر ۱۴۰۲
Unreal Engine 5 – Action Adventure Game Development Course
شرکت:
Unreal Engine 5 – Action Adventure Game Development Course
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 8 دقیقه
۸ مرداد ۱۴۰۲
Complete Godot 4 Game Developer 2D Online Course
شرکت:
Complete Godot 4 Game Developer 2D Online Course
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 18 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲