وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Geometry Nodes in Blender 4: Create Complex 3D Models

سرفصل های دوره

Learn to create complex 3D models procedurally with Geometry Nodes


1. Introduction & Setup
 • 1. Course Introduction
 • 2. Downloading & Installing Blender 4
 • 3. Setting Up Blender for Geometry Nodes

 • 2. Geometry Node Basics
 • 1. Section Introduction - Geometry Node Basics
 • 2. The Spreadsheet
 • 3.1 Blender Data Types Article.html
 • 3. Data Types
 • 4. Socket Types - Floats & Integers
 • 5. Socket Types - Boolean & Vector
 • 6. Fields & Attributes

 • 3. Instancing Geometry
 • 1. Section Introduction - Instancing Geometry
 • 2.1 02 creatingmanipulatingprimitives end.zip
 • 2. Adding & Manipulating Primitives
 • 3.1 03 setshadesmoothsetmaterial end.zip
 • 3. Adding Materials & Smooth Shading
 • 4.1 04 distributepointsonfaces end.zip
 • 4. Distribute Points On Faces
 • 5.1 05 instanceonpoints end.zip
 • 5. Instance On Points
 • 6.1 05a challengesolution end.zip
 • 6. Instance On Points - Challenge Solution
 • 7.1 06 instancingcollections end.zip
 • 7. Instancing Collections
 • 8.1 07 controllingdensity end.zip
 • 8. Controlling Density
 • 9.1 08 manipulatinginstanceswithgeoprox end.zip
 • 9. Manipulating Instances Using Distance Fields
 • 10.1 09 combiningdistancefields end.zip
 • 10. Combining Distance Fields
 • 11.1 10 Adding Low Poly Trees & Boulders (1).zip
 • 11. Adding Low Poly Trees & Boulders
 • 12.1 11 lowpolypebblesgrass end.zip
 • 12. Adding Low Poly Pebbles & Grass
 • 13.1 11 lowpolypebblesgrass end (1).zip
 • 13. Challenge Solution - Tidying Up The Node Tree
 • 14.1 12 basemeshdisplacementshader end.zip
 • 14. Base Mesh Displacement & Shading
 • 15.1 13 replacingbasemesh end.zip
 • 15. Replacing The Base Mesh
 • 16.1 14 settingupswitches end.zip
 • 16. Setting Up Switches
 • 17.1 15 simplelighting end.zip
 • 17. Setting Up Simple Lighting
 • 18.1 16 vertexgroupsforbushes end.zip
 • 18. Using Vertex Groups for Density
 • 19.1 17 randomcolorperinstance end.zip
 • 19. Setting Random Colors Per Instance
 • 20.1 18 finaladjustmentstogeonodes end.zip
 • 20. Final Adjustments to The Node Tree
 • 21.1 19 firstrender end.zip
 • 21. Setting Up The Render
 • 22.1 20 IG BGN - Final Render (1).zip
 • 22. Final Render

 • 4. Using Curves
 • 1. Bezier Splines
 • 2. Using Bezier Splines in Geometry Nodes
 • 3. Curve Primitives in Geometry Nodes
 • 4. Fill & Fillet Curve Nodes
 • 5. More Curve Operations
 • 6. Resample Curve Node
 • 7. Reshaping Curves
 • 8.1 09 uc bladeofgrass end.zip
 • 8. Creating a Blade of Grass
 • 9.1 10 uc grassshader end.zip
 • 9. Creating a Grass Shader
 • 10.1 11 uc creatinggrassvariations end.zip
 • 10. Creating Random Variations
 • 11.1 12 uc creatinggrassclumps end.zip
 • 11. Creating Grass Clumps

 • 5. More To Come
 • 1. More To Come.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 31770
  حجم: 4754 مگابایت
  مدت زمان: 392 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید