وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Database Technology – SQL Essentials for Database Building

سرفصل های دوره

Database Design, Relational Algebra, Calculus and Querying


1. Introduction to Database Management System
 • 1. Introduction to Database Management System

 • 2. Characteristics of Database Management System
 • 1. Characteristics of Database Management System

 • 3. Actors and Workers
 • 1. Actors and Workers

 • 4. Types of Database Model
 • 1. Types of Database Model

 • 5. Three Schema Architecture
 • 1. Three Schema Architecture

 • 6. Key and Non Key Attributes
 • 1. Key and Non Key Attributes

 • 7. Types of Data modelling
 • 1. Types of Data modelling

 • 8. Phases of Database Design
 • 1. Phases of Database Design

 • 9. ER MODEL Notations Part 1
 • 1. ER MODEL Notations Part 1

 • 10. ER MODEL Notations Part 2
 • 1. ER MODEL Notations Part 2

 • 11. ER MODEL Notations Part 3
 • 1. ER MODEL Notations Part 3

 • 12. ER MODEL Notations Part 4
 • 1. ER MODEL Notations Part 4

 • 13. Relational Model Notation
 • 1. Relational Model Notation

 • 14. Relational Algebra Part 1
 • 1. Relational Algebra Part 1

 • 15. Relational Algebra Part 2
 • 1. Relational Algebra Part 2

 • 16. Relational Calculus
 • 1. Relational Calculus

 • 17. Aggregate functions in SQL
 • 1. Aggregate functions in SQL

 • 18. Stored Procedures Part 1
 • 1. Stored Procedures Part 1

 • 19. Stored Procedures Part 2
 • 1. Stored Procedures Part 2

 • 20. Stored Procedures Part 3
 • 1. Stored Procedures Part 3

 • 21. sql introduction
 • 1. sql introduction

 • 22. DDL Part 1
 • 1. DDL Part 1

 • 23. DDL Part 2
 • 1. DDL Part 2

 • 24. DDL Part 3
 • 1. DDL Part 3

 • 25. DML Part 1
 • 1. DML Part 1

 • 26. DML Part 2
 • 1. DML Part 2

 • 27. DQL
 • 1. DQL

 • 28. ALTER Query Processing
 • 1. ALTER Query Processing

 • 29. add drop rename Query Processing
 • 1. add drop rename Query Processing

 • 30. compound search conditions
 • 1. compound search conditions

 • 31. compound search conditions part 2
 • 1. compound search conditions

 • 32. Null and Not Null Query Processing
 • 1. Null and Not Null Query Processing

 • 33. SQL hands on Part 1
 • 1. SQL

 • 34. SQL hands on Part 2
 • 1. SQL

 • 35. SQL hands on Part3
 • 1. SQL

 • 36. SQL hands on Part4
 • 1. SQL

 • 37. SQL hands on Part5
 • 1. SQL

 • 38. SQL hands on Part6
 • 1. SQL

 • 39. SQL hands on Part7
 • 1. SQL

 • 40. SQL hands on Part8
 • 1. SQL

 • 41. SQL hands on Part9
 • 1. SQL

 • 42. SQL hands on Part10
 • 1. SQL

 • 43. SQL hands on Part 11
 • 1. SQL

 • 44. SQL hands on Part 12
 • 1. SQL

 • 45. SQL hands on Part 13
 • 1. SQL

 • 46. SQL Hands on Part 14
 • 1. SQL

 • 47. SQL Hands on Part 15
 • 1. SQL

 • 48. SQL Hands on Part 16
 • 1. SQL

 • 49. SQL Hands on Part 17
 • 1. SQL

 • 50. SQL Hands on Part 18
 • 1. SQL

 • 51. SQL Hands on Part 19
 • 1. SQL

 • 52. SQL Hands on Part 20
 • 1. SQL

 • 53. SQL Hands on Part 21
 • 1. SQL

 • 54. SQL Hands on Part 22
 • 1. SQL

 • 55. SQL Hands on Part 23
 • 1. SQL
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 30389
  حجم: 3596 مگابایت
  مدت زمان: 458 دقیقه
  تاریخ انتشار: 2 اسفند 1402
  دیگر آموزش های این مدرس
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید