وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Sales Forecasting Dashboard using Looker, Big Query and SQL

سرفصل های دوره

Create a real world sales-/ marketing forecast model and a goal tracking report that works with minimum data history.


1 - Before we start Prerequisites
 • 1 - Why it is so important to start using predictive analytics for your career
 • 2 - The Solution Overview
 • 3 - Is this course for you
 • 4 - Overview Course Content
 • 5 - Can you do this course without prior knowledge
 • 6 - Why in a real world example time series forecasting based on MLearning fails

 • 2 - Set up Google Big Query
 • 7 - Google Cloud Big Query Account Setup and why its free
 • 8 - Google Cloud and navigating to Google Big Query
 • 9 - Overview Google Big Query and creating the dataset

 • 3 - Example Dataset and loading the data into Google Big Query
 • 10 - Link to the google spreadsheet.txt
 • 10 - Overview and access the data
 • 11 - Overview example data that we want to forecast
 • 12 - Why a separate dimdate table is needed
 • 13 - Loading the data into Google Big Query

 • 4 - Basic SQL Concepts
 • 14 - Introduction
 • 15 - Basic SQL Query
 • 16 - Group Aggregate costs by date Important for your own data
 • 17 - You dont want to have the same date in multiple rows

 • 5 - The SQL Forecast Query
 • 18 - What the Query will do explained in Google Sheets I
 • 19 - What the Query will do explained in Google Sheets II
 • 20 - Forecast-Model-SQL-with-latest-data-yesterday.txt
 • 20 - The Forecast Query in Google Big Query
 • 21 - Forecast-Model-SQL-with-latest-data-yesterday.txt
 • 21 - How to make the Forecast Query work changes you need to make
 • 22 - Running the query and explain the result
 • 23 - Save the query as a view in Google Big Query
 • 24 - Connect the forecast view to looker studio and take a first look
 • 25 - Explore the data and create a calculated field
 • 25 - Forecast-Model-data-studio-formula.txt
 • 26 - Create all forecasts add a budget line change designs
 • 27 - Final thoughts on the forecast model and recommendation on usage
 • 28 - Create all the other forecasts in SQL sales salesvolume

 • 6 - Creating the Forecast Dashboard in Looker Studio
 • 29 - Introduction
 • 30 - Copy the base report
 • 30 - Looker Studio Template.txt
 • 31 - Creating the first Page Manager View and adding a data source
 • 32 - Review of the first page and general dashboard design overview
 • 33 - Second Page 1 Goal Tracking Scribble
 • 34 - Second Page 2 Goal Tracking Start
 • 35 - Second Page 2 Goal Tracking Add the data
 • 36 - Second Page 3 Goal Tracking Actual and Goal Visualization Options
 • 37 - Second Page 4 Goal Tracking Complete the First Forecast Model
 • 38 - Second Page 5 Goal Tracking Complete the second Forecast Model
 • 39 - Second Page 6 Goal Tracking Finalizing
 • 40 - Dashboard Template How to copy the report
 • 40 - Link to the Report Template.txt
 • 40 - person1.zip
 • 40 - person2.zip
 • 40 - untitled-design.zip

 • 7 - How to create the Dashboard in Microsoft Power BI
 • 41 - Power BI Settings and connecting the data
 • 42 - Power BI Explore the data and creating a line chart
 • 43 - Power BI Creating the running sum measures
 • 44 - Power BI Finalizing
 • 44 - forecast-dashboard-power-bi.zip

 • 8 - How to create the forecast dashboard with your own data
 • 45 - Introduction
 • 46 - Tips on how to load your own data into Google Big Query
 • 47 - How to modify your data to make the query work recap of other lectures
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 34088
  حجم: 2257 مگابایت
  مدت زمان: 217 دقیقه
  تاریخ انتشار: 29 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید