وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

استاد: Simon Sez IT

دانلود و خرید 76 آموزش بدست Simon Sez IT از شرکت هایی مثل Udemy و Udemy-Training و PacktPub در شاخه هایی از جمله آموزش Microsoft Excel و آموزش مدیریت، بازاریابی و تجارت و بازاریابی و فروش و بسیاری آموزش های بیشتر در فرین مدیا.

PivotTables in Excel Course for Beginners
شرکت:
PivotTables in Excel Course for Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۸ آذر ۱۴۰۲
The Adobe CC Bundle: Photoshop, Illustrator, and InDesign
شرکت:
The Adobe CC Bundle: Photoshop, Illustrator, and InDesign
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت و 17 دقیقه
۱۳ آذر ۱۴۰۲
Adobe Photoshop CC Intermediate
شرکت:
Adobe Photoshop CC Intermediate
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Adobe Photoshop CC Beginner to Intermediate Course
شرکت:
Adobe Photoshop CC Beginner to Intermediate Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۲ آذر ۱۴۰۲
The Ultimate Microsoft Office 2021/365 Training Bundle
شرکت:
The Ultimate Microsoft Office 2021/365 Training Bundle
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
59 ساعت
۱۰ آبان ۱۴۰۲
Mastering QuickBooks Desktop 2023 for Beginners
شرکت:
Mastering QuickBooks Desktop 2023 for Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 2 دقیقه
۷ آبان ۱۴۰۲
Introduction to SQL: Database Management for Beginners
شرکت:
Introduction to SQL: Database Management for Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 4 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Introduction to ChatGPT: A Beginner Course on ChatGPT and AI
شرکت:
Introduction to ChatGPT: A Beginner Course on ChatGPT and AI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 4 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Adobe Illustrator CC for Beginners: An Introductory Course
شرکت:
Adobe Illustrator CC for Beginners: An Introductory Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
An Introduction to Google Drive for Beginners
شرکت:
An Introduction to Google Drive for Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 18 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Agile Scrum Fundamentals: An Agile Beginner Course
شرکت:
Agile Scrum Fundamentals: An Agile Beginner Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 5 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Adobe InDesign CC for Beginners
شرکت:
Adobe InDesign CC for Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Microsoft Access 2021 Advanced: Expert Database Management
شرکت:
Microsoft Access 2021 Advanced: Expert Database Management
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۲
Adobe Photoshop CC for Beginners
شرکت:
Adobe Photoshop CC for Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 15 دقیقه
۸ مرداد ۱۴۰۲
The Ultimate Qlik Sense Course: Beginner to Advanced
شرکت:
The Ultimate Qlik Sense Course: Beginner to Advanced
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Master Microsoft Outlook 2019, 2021 & 365
شرکت:
Master Microsoft Outlook 2019, 2021 & 365
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Advanced Qlik Sense for Data Analysis and Visualization
شرکت:
Advanced Qlik Sense for Data Analysis and Visualization
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 17 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Ultimate Microsoft Project Bundle – 4 Courses for MS Project
شرکت:
Ultimate Microsoft Project Bundle – 4 Courses for MS Project
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
27 ساعت و 3 دقیقه
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
Microsoft PowerPoint 2019 and PowerPoint 2021 for Beginners
شرکت:
Microsoft PowerPoint 2019 and PowerPoint 2021 for Beginners
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
Introduction to Data Analytics with Microsoft Excel
شرکت:
Introduction to Data Analytics with Microsoft Excel
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 18 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Microsoft Excel: A Beginners’ Guide to Pivot Tables in Excel
شرکت:
Microsoft Excel: A Beginners’ Guide to Pivot Tables in Excel
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۵ فروردین ۱۴۰۲
The Ultimate Microsoft Project 2013 Training Bundle 19 Hours
شرکت:
The Ultimate Microsoft Project 2013 Training Bundle 19 Hours
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Microsoft PowerPoint 2019  for Beginners – Master PowerPoint
شرکت:
Microsoft PowerPoint 2019 for Beginners – Master PowerPoint
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 5 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Microsoft Excel & PowerPoint 2019/365 Essential Training
شرکت:
Microsoft Excel & PowerPoint 2019/365 Essential Training
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
21 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱