وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

SharePoint Online Essential Training: The Basics

سرفصل های دوره

In this course, Gini von Courter demonstrates the essential skills you need to work with SharePoint Online. Gini covers essential features such as log in, navigation, use of team and communication sites, editing and coauthoring documents, working with lists, integration with Microsoft 365, and document storage. She begins with basics like logging in and using the start page, then jumps into navigation, permissions, editing your profile, searching in SharePoint Online, posting news, and much more. Gini guides you through using the document library in SharePoint Online, as well as opening, editing, and saving a document. She shows you how to manage documents, view versions, share files, and more. Gini goes over how to use list apps in SharePoint, then finishes up with useful advice on integrating SharePoint Online with Teams and the SharePoint mobile app.


01 - Introduction
 • 01 - Use SharePoint for documents and collaboration
 • 02 - What you need for this course
 • 03 - What this course covers

 • 02 - 1. Get Started with SharePoint Online
 • 01 - SharePoint Online The basics
 • 02 - Log in to SharePoint
 • 03 - Use the SharePoint start page

 • 03 - 2. Work with SharePoint Sites
 • 01 - Navigate and browse in SharePoint Online
 • 02 - Understand your permissions
 • 03 - View and edit your profile in Delve
 • 04 - View all site content
 • 05 - Search in SharePoint Online
 • 06 - Find and follow a site
 • 07 - Add other users and assign roles
 • 08 - Post news or a news link
 • 09 - Use a communication site

 • 04 - 3. Work with Documents in SharePoint
 • 01 - Work in a document library
 • 02 - Document storage locations The basics
 • 03 - Open, edit, or co-edit an Office document
 • 04 - Save directly to SharePoint from an app
 • 05 - Upload or create a document
 • 06 - Manage documents and view versions
 • 07 - Set an alert on a document or library
 • 08 - Share a file
 • 09 - Request sign-off or manager approval

 • 05 - 4. Work with List Apps in SharePoint
 • 01 - SharePoint lists The basics
 • 02 - Enter and edit list data
 • 03 - Tools for lists
 • 04 - Use your sites recycle bin

 • 06 - 5. SharePoint in Mobile Apps and Teams
 • 01 - Use the SharePoint mobile app
 • 02 - Use SharePoint from Teams

 • 07 - Next Steps
 • 01 - Next steps
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 34510
  حجم: 268 مگابایت
  مدت زمان: 122 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید