وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: CBT Nuggets

LPI Linux Essentials Online Training
شرکت:
LPI Linux Essentials Online Training
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
SEC503: Network Monitoring and Threat Detection In-Depth Online Training
شرکت:
SEC503: Network Monitoring and Threat Detection In-Depth Online Training
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
22 ساعت
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
Fundamental Cisco Training for Collaboration Engineers
شرکت:
Fundamental Cisco Training for Collaboration Engineers
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
36 ساعت
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
Microsoft 365 Certified: Endpoint Administrator Associate (MD-102) Online Training
شرکت:
Microsoft 365 Certified: Endpoint Administrator Associate (MD-102) Online Training
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
20 ساعت و 25 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Messaging Administrator Associate Online Training
شرکت:
Messaging Administrator Associate Online Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
CompTIA Network+ (N10-008) Certification Training
شرکت:
CompTIA Network+ (N10-008) Certification Training
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
29 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
CompTIA Linux+ (XK0-005) Online Training
شرکت:
CompTIA Linux+ (XK0-005) Online Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
30 ساعت و 13 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
AWS Tutorial: Automating AWS Database Services Tutorial Online Training
شرکت:
AWS Tutorial: Automating AWS Database Services Tutorial Online Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 4 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
AWS PowerShell Automation: Management & Governance Services Online Training
شرکت:
AWS PowerShell Automation: Management & Governance Services Online Training
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 3 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Teams for Microsoft 365 (Classic) Online Training
شرکت:
Teams for Microsoft 365 (Classic) Online Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 27 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
CompTIA Linux+ (XK0-005) Online Training
شرکت:
CompTIA Linux+ (XK0-005) Online Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
30 ساعت و 12 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
Azure Security Engineer Associate Online Training
شرکت:
Azure Security Engineer Associate Online Training
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
27 ساعت
۱۹ دی ۱۴۰۲
Fundamental Cisco Training for Collaboration Engineers
شرکت:
Fundamental Cisco Training for Collaboration Engineers
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
36 ساعت
۱۹ دی ۱۴۰۲
AWS PowerShell Automation Compute and AWS EC2
شرکت:
AWS PowerShell Automation Compute and AWS EC2
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 17 دقیقه
۲۷ آذر ۱۴۰۲
Enterprise Administrator Expert (MS-101) Online Training
شرکت:
Enterprise Administrator Expert (MS-101) Online Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 20 دقیقه
۲۶ آذر ۱۴۰۲
AWS DVA-C02 Online Training
شرکت:
AWS DVA-C02 Online Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
33 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲