وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

SharePoint 2013: Survey Creation for SharePoint Admins

سرفصل های دوره

A Step-By-Step Course to Create Meaningful SharePoint Surveys that Get You the Data That You Need.


01 - Latest SharePoint 2013 Surveys Quick Tip
 • 001 Saving Your Survey as a Template.html

 • 02 - SharePoint Survey Creation
 • 001 Introduction to SharePoint Surveys
 • 002 Planning Your Survey The Key to Any Successful Survey
 • 003 Creating a SharePoint Survey
 • 004 Get Familiar with Survey Answer Types
 • 004 Survey-Answer-Types.pdf
 • 005 Create Customizable Surveys with Branching Logic
 • 006 Column Validation Make Sure Users Enter the Correct Data
 • 007 Survey-Creation-Walkthrough.pdf

 • 03 - SharePoint Survey End User Feedback
 • 001 End User Feedback Survey Overview
 • 002 Creating the Questions
 • 003 Testing the Survey

 • 04 - SharePoint Survey Maintenance
 • 001 Editing Your SharePoint Survey
 • 002 Responding to a Survey
 • 003 Editing Your Response
 • 004 Viewing the Survey Results
 • 005 Creating Views in Surveys
 • 005 Creating-Survey-Views.pdf
 • 006 Editing or Deleting Survey Views
 • 007 Creating Alerts to Notify You
 • 008 Saving a Survey as a Template
 • 009 Deleting a Survey
 • 010 Survey-Maintenance-Walkthrough.pdf

 • 05 - SharePoint Survey Training Evaluation
 • 001 Training Evaluation Survey Overview
 • 002 Creating the Questions
 • 002 Training-Evaluation.pdf
 • 003 Testing the Survey
 • 004 Survey Maintenance
 • 005 Creating a Custom View
 • 006 How-are-you-enjoying-the-Course.pdf

 • 06 - SharePoint Survey Exit Interview - Speed Challenge
 • 001 Exit-Interview-Survey.pdf
 • 001 Speed Challenge Overview
 • 002 Creating the Questions
 • 002 Exit-Interview-Survey.pdf
 • 003 Testing the Survey

 • 07 - Test Your SharePoint Survey Skills Exercises
 • 001 Help-Desk-Follow-Up-Survey.pdf
 • 002 Event-Satisfaction-Survey.pdf
 • 003 Hiring-Process-Survey.pdf

 • 08 - Wrap Up
 • 001 Thank you!
 • 002 Next-Steps.pdf

 • 09 - SharePoint Survey Bonus Resources
 • 001 Exporting-Survey-Results-to-Excel.pdf
 • 002 Creating-PivotTables-and-PivotCharts-from-Exported-Results.pdf
 • 003 Linking-Survey-Results-to-Access.pdf
 • 004 SharePoint-Survey-Keyboard-Shorcuts.pdf

 • 10 - Course Coupons
 • 001 [BONUS LECTURE] Master Computer Programs in No Time.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 29354
  حجم: 476 مگابایت
  مدت زمان: 100 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 دی 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید