وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

استاد: Stefan Jovanovic

دانلود و خرید 15 آموزش بدست Stefan Jovanovic از شرکت هایی مثل Udemy و Udemy-Training در شاخه هایی از جمله آموزش Android و آموزش IOS و آموزش طراحی وب و برنامه نویسی و بسیاری آموزش های بیشتر در فرین مدیا.

Build Kotlin Multiplatform Mobile Apps for iOS and Android
شرکت:
Build Kotlin Multiplatform Mobile Apps for iOS and Android
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 12 دقیقه
۲۷ آذر ۱۴۰۲
Build a Website from Scratch with Kotlin and Jetpack Compose
شرکت:
Build a Website from Scratch with Kotlin and Jetpack Compose
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Geofencing + Places SDK for Android with Kotlin |Masterclass
شرکت:
Geofencing + Places SDK for Android with Kotlin |Masterclass
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Build Modern Android App with REST API and Ktor Server
شرکت:
Build Modern Android App with REST API and Ktor Server
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت و 10 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Complete Multi-Modular Architecture for Android Development
شرکت:
Complete Multi-Modular Architecture for Android Development
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۲۳ اسفند ۱۴۰۱
Vectorize an Egg using Vectornator on Ipad Pro
شرکت:
Vectorize an Egg using Vectornator on Ipad Pro
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۶ دی ۱۴۰۱
برنامه نویسی به زبان Kotlin
شرکت:
برنامه نویسی به زبان Kotlin
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۳ مهر ۱۴۰۱
تأیید هویت کاربر امن | Android + Ktor Server + MongoDB
شرکت:
تأیید هویت کاربر امن | Android + Ktor Server + MongoDB
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 25 دقیقه
۳۰ فروردین ۱۴۰۱
ساخت برنامه Android مدرن با REST API و Ktor Server
شرکت:
ساخت برنامه Android مدرن با REST API و Ktor Server
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت و 24 دقیقه
۱۲ بهمن ۱۴۰۰
ساخت یک برنامه Android همراه با Firebase
شرکت:
ساخت یک برنامه Android همراه با Firebase
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 15 دقیقه
۱۴ دی ۱۴۰۰
آموزش طراحی گرافیک های Prototype بوسیله ProtoPie
شرکت:
آموزش طراحی گرافیک های Prototype بوسیله ProtoPie
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 3 دقیقه
۱۹ شهریور ۱۴۰۰