وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Kotlin | Android App Development Hands-on Projects Course

سرفصل های دوره

Android App Development with Kotlin | Boost your Android development skills with real kotlin android apps & be a master


1. Calculator Application
 • 1. Introduction to Calculator App
 • 2. Application Design Part 1
 • 3. Application Design Part 2
 • 4. Application Design Part 3
 • 5. Printing Numbers to the Screen
 • 6. Creating Calculation Functions
 • 7. Performing Calculation
 • 8. Deleting Data on the Screen
 • 9. Showing Calculation Steps
 • 10. Fixing Errors Part 1
 • 11. Fixing Errors Part 2
 • 12. Applying Dark Theme
 • 13. Saving All Data
 • 14. Quiz.html

 • 2. Number Guessing Game
 • 1. Introduction to Number Guessing Game
 • 2. Splash Screen with Animation Part 1
 • 3. Splash Screen with Animation Part 2
 • 4. Home Page Part 1
 • 5. Home Page Part 2
 • 6. The Game Page Design
 • 7. Creating Game Logic
 • 8. Showing Results with Dialog Message
 • 9. Quiz.html

 • 3. ToDo List
 • 1. ToDo List
 • 2. Quiz.html

 • 4. Math Game
 • 1. Math Game - Part 1
 • 2. Math Game - Part 2
 • 3. Math Game - Part 3
 • 4. Math Game - Part 4
 • 5. Math Game - Part 5
 • 6. Math Game - Part 6
 • 7. Quiz.html

 • 5. Note Taking Application
 • 1. What is the Database
 • 2. SQLite Database
 • 3. Room Database
 • 4. Architectural Components
 • 5. Introducing Note-Taking Application with Kotlin
 • 6. Creating New Projects and Adding Required Libraries
 • 7. Creating Entity
 • 8. Creating Dao
 • 9. Creating Database
 • 10. Creating Repository
 • 11. Creating View Model
 • 12. User Interface Design
 • 13. Adapter Class - Showing Data in the Database in RecyclerView
 • 14. Adding New Data to the Database - Part 1
 • 15. Adding New Data to the Database - Part 2
 • 16. Deleting Data From Database
 • 17. Updating the Data in the Database - Part 1
 • 18. Updating the Data in the Database - Part 2
 • 19. Quiz.html

 • 6. Quiz Game Project
 • 1. Introduction to Quiz Game App
 • 2. Splash Screen Part 1
 • 3. Splash Screen Part 2
 • 4. Login Page Design Part 1
 • 5. Login Page Design Part 2
 • 6. Sign Up Page - Part 1
 • 7. Sign Up Page - Part 2
 • 8. Integration with Firebase
 • 9. Creating an Account with Email and Password
 • 10. Sign In With Firebase - Part 1
 • 11. Sign In With Firebase - Part 2
 • 12. Adding the Forgot Password Option - Part 1
 • 13. Adding the Forgot Password Option - Part 2
 • 14. Sign In with Google Account - Part 1
 • 15. Sign In with Google Account - Part 2
 • 16. Homepage Design
 • 17. Questions Page Design - Part 1
 • 18. Questions Page Design - Part 2
 • 19. Creating the Database
 • 20. Showing Questions in App - Part 1
 • 21. Showing Questions in App - Part 2
 • 22. Getting Users Answers - Part 1
 • 23. Getting Users Answers - Part 2
 • 24. Creating a Timer - Part 1
 • 25. Creating a Timer - Part 2
 • 26. Saving Users Score to the Database
 • 27. Creating Dialog Message
 • 28. Preparing the Results - Page Part 1
 • 29. Preparing the Results - Page Part 2
 • 30. Showing a Certain of Questions to the User
 • 31. Quiz.html

 • 7. Extra
 • 1. Kotlin Android App Development Hands-on Projects Course.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 29004
  حجم: 7426 مگابایت
  مدت زمان: 783 دقیقه
  تاریخ انتشار: 22 دی 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید