وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

استاد: Vijay Kumar

دانلود و خرید 13 آموزش بدست Vijay Kumar از شرکت هایی مثل Udemy و Udemy-Training و Coursera در شاخه هایی از جمله آموزش CSS و آموزش HTML5 و آموزش JavaScript و بسیاری آموزش های بیشتر در فرین مدیا.

20 Web Projects build 20 HTML, CSS and JavaScript projects
شرکت:
20 Web Projects build 20 HTML, CSS and JavaScript projects
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
JavaScript Projects Course Build 20 Projects in 20 Days
شرکت:
JavaScript Projects Course Build 20 Projects in 20 Days
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Development Aura Framework and Visualforce of Salesforce
شرکت:
Development Aura Framework and Visualforce of Salesforce
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 25 دقیقه
۸ آبان ۱۴۰۲
Cyber Security for Non-Technical User
شرکت:
Cyber Security for Non-Technical User
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
JavaScript 10 Projects in 10 Days Course for Beginners
شرکت:
JavaScript 10 Projects in 10 Days Course for Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
CompTIA Linux Plus Complete Guide
شرکت:
CompTIA Linux Plus Complete Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت و 14 دقیقه
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
Master Android by Building 3 Applications in Kotlin Language
شرکت:
Master Android by Building 3 Applications in Kotlin Language
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Android Course Build 3 Applications from Scratch with Java
شرکت:
Android Course Build 3 Applications from Scratch with Java
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Learn JavaScript by Creating 10 Practical Projects
شرکت:
Learn JavaScript by Creating 10 Practical Projects
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۱ مرداد ۱۴۰۲
CompTIA Network+ Full Course
شرکت:
CompTIA Network+ Full Course
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
23 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲
Mastering JavaScript by Building 10 Projects from Scratch
شرکت:
Mastering JavaScript by Building 10 Projects from Scratch
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۹ تیر ۱۴۰۲
آموزش رباتیک بویژه ربات های پرنده
شرکت:
آموزش رباتیک بویژه ربات های پرنده
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 24 دقیقه
۲۳ آذر ۱۳۹۷