وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Mastering Jenkins: Building Continuous Integration Pipelines

سرفصل های دوره

Jenkins for CI/CD + AWS, Tomcat, Python, Java, Apache, Docker . Master advanced pipeline automation with best practices


1. Introduction
 • 1. What did you learn from the Course
 • 2. What is CI CD
 • 3. How to use Udemy Platform

 • 2. LAB
 • 1. Operations Systems
 • 2. LAB Architecture
 • 3.1 Before Stop the Golden Image .txt
 • 3. Download VirtualBox and Linux ISO
 • 4. Install Linux
 • 5. GitHub link for the Jenkins Installation.html
 • 6. Install Jenkins 1
 • 7. Install Jenkins 2

 • 3. Deep Dive in Jenkins
 • 1. Plugin in Jennkins
 • 2. Jenkins Overview Part 1
 • 3. Jenkins Overview Part 2
 • 4. Variables
 • 5. Credential Part 1
 • 6. Credential Part 2
 • 7. Credential Part 3
 • 8. User Management in Jenkins

 • 4. Deployments Simple Project
 • 1. GitHub link for the Simple Project.html
 • 2. Deployments for Simple Project Freestyle 1
 • 3. Deployments for Simple Project Freestyle 2
 • 4. Deployments for Simple Project Freestyle 3
 • 5. Deployments for Simple Project Pipeline 1
 • 6. Deployments for Simple Project Pipeline 2

 • 5. Deployments Java Project on AWS
 • 1. GitHub link for the Tomcat & Java Project.html
 • 2. Deployments Java Project Overview
 • 3. Deployments for Java Project Overview 2
 • 4. Register on AWS
 • 5. Add User in AWS
 • 6. Install Tomcat on AWS Instances
 • 7. Integrating Maven with Jenkins
 • 8. Send the Artifacts to Tomcat Server AWS
 • 9. Automate the Deployment from Jenkins to AWS
 • 10.1 Deployments Java Project on AWS.txt
 • 10. Deploy Java Project on AWS with Pipeline

 • 6. Deployments Python Project
 • 1.1 Java Application.pptx
 • 1. GitHub link for the Python Project.html
 • 2. Python Docker Plan
 • 3. Install the docker on Jenkins Agents
 • 4. Join Jenkins Central Server
 • 5. Deploy the Python Container
 • 6.1 Deployments Python Project.txt
 • 6. Deploy the Python Container Pipeline

 • 7. Git & GitHub
 • 1. Installing Git on Windows and Linux
 • 2. Register on GitHub
 • 3.1 Git Commands.txt
 • 3. Git Commands
 • 4. Push to Remote Repo
 • 5. Git updated code to GitHub From Windows
 • 6. Git updated code to GitHub From Linux
 • 7. Git Revert Back
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 34204
  حجم: 2612 مگابایت
  مدت زمان: 419 دقیقه
  تاریخ انتشار: 29 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید