وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

استاد: Dharmanandana Reddy Pothula

دانلود و خرید 8 آموزش بدست Dharmanandana Reddy Pothula از شرکت هایی مثل Udemy و Udemy-Training در شاخه هایی از جمله Artificial Intelligence and Machine Learning و آموزش ضد هک و امنیت شبکه و بسیاری آموزش های بیشتر در فرین مدیا.

Malware Forensics v5:AI &ChatGPT Mastery in Malware Analysis
شرکت:
Malware Forensics v5:AI &ChatGPT Mastery in Malware Analysis
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 25 دقیقه
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
Malware Forensics v4:AI &ChatGPT Mastery in Malware Analysis
شرکت:
Malware Forensics v4:AI &ChatGPT Mastery in Malware Analysis
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 28 دقیقه
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
Malware Forensics Mastery v3: AI Advanced Predict & Analysis
شرکت:
Malware Forensics Mastery v3: AI Advanced Predict & Analysis
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
AI’s Cyber Defense: Web Phishing, APTs to Behavior Analytics
شرکت:
AI’s Cyber Defense: Web Phishing, APTs to Behavior Analytics
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 19 دقیقه
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Automated Cyber Security Incident Response: Outfox adversary
شرکت:
Automated Cyber Security Incident Response: Outfox adversary
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 18 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۲