وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Malware Forensics v1:Static & Cloud Malware Analysis Mastery

سرفصل های دوره

Deciphering Malware Mysteries in Static and Cloud Environments


1. Foundations of Malware Forensics
 • 1. Foundations of Malware Forensics & Static Analysis

 • 2. Navigating Malware Terrain Analysis, Intrusion, and Forecasting
 • 1. Comprehensive Overview of Malware and Its Diverse Malicious Activities
 • 2. Understanding Malware A Forensic Approach
 • 3. Malware Infiltration Unveiling the Inner Workings
 • 4. Malware Analysis Importance
 • 5. Deep Dive Malware Analysis Approach
 • 6. Breach Pathways Understanding Malware Entry Techniques
 • 7. Malware Infiltration and Data Exfiltration Attack Path Analysis
 • 8. Anticipating Malware Intrusions Cutting-Edge Strategies for Machine Defense

 • 3. Static Malware Analysis Traditional Tools & Methods
 • 1. Static Malware Analysis
 • 2. Challenges in Static Malware Analysis
 • 3. Tools and Techniques for Addressing Challenges in Static Malware Analysis
 • 4. Decoding Malware Tools and Techniques for Static Analysis

 • 4. Static Malware Analysis Toolkits and Techniques for In-Depth Investigation
 • 1. Binary and Hex Inspection for Malware Analysis
 • 2. Lab Practical Malware Dissection with XXD
 • 3. Unveiling Malicious Footprints Malware Extraction and Identification
 • 4. Lab Practical Malware Hunting with YARA
 • 5. Decoding the Mysteries of Executable Files
 • 6. Lab Dissecting Binaries - Interactive Exploration with CFF Explorer
 • 7. Uncovering the Layers of Portable Executable Intelligence
 • 8. Lab Portable Executable Analysis with PE Studio

 • 5. Cloud-Based Malware Analysis Harnessing Online Platforms
 • 1. In-Depth Exploration The Power of Cloud-Based Online Malware Services
 • 2. Lab Dissecting Malware Threats with VirusTotal
 • 3. Lab Jottis Malware Scan - Cloud Forensics in Action

 • 6. The Frontier of Malware Analysis - Preparing for Advanced Horizons
 • 1. Synthesis of Core Insights
 • 2. Next Step in Your Malware Analysis Journey Advancing Techniques &AI Integation
 • 3. Decoding the Future AI Driven Malware Analysis
 • 4. Join the Vanguard of Cyber Defense Advanced Malware Analysis Awaits
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 29033
  حجم: 1646 مگابایت
  مدت زمان: 296 دقیقه
  تاریخ انتشار: 22 دی 1402
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید