وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Malware Forensics v5:AI &ChatGPT Mastery in Malware Analysis

سرفصل های دوره

Navigating the Future of Malware Forensics with AI and ChatGPT


1 - Advanced Malware Dynamics Decoding Analyzing Polymorphic Malware
 • 1 - The Complex World of Polymorphic Malware Lifecycle and Detection Strategies
 • 2 - Understanding Autoencoders A Deep Dive
 • 3 - Polymorphic Malware Detection using Autoencoders
 • 4 - Lab Implementing Autoencoders in Polymorphic Malware Analysis
 • 5 - Real Time Case Study Tackling Polymorphic Malware Threats

 • 2 - AIDriven Analysis of Malware Behavior
 • 6 - Decoding File Behaviors Spotting Malicious and Benign Patterns
 • 7 - Lab AIbased Behavioral Malware Analysis
 • 8 - Lab ChatGPT Condenses Quick Insights from Complex Security Reports

 • 3 - Attribution Mastery Identifying the Origins of Malware Threats
 • 9 - Uncovering the Puppet Masters Advanced Attribution in Malware Analysis
 • 10 - Lab Applying SVM for Attribution Modeling in Malware Analysis
 • 11 - Lab Automating IoC Extraction with ChatGPT for Cybersecurity Analysis

 • 4 - Encrypted Traffic Analysis Malware Detection Without Decryption
 • 12 - Malware Detection in Encrypted Traffic Without Decryption
 • 13 - Advanced Techniques for Identifying Malwares in Encrypted Traffic
 • 14 - Lab Malware Detection within Encrypted Traffic

 • 5 - AI Trojan Warfare Advanced Detection Techniques Using Meta Neural Analysis
 • 15 - Unmasking AI Trojans A Glimpse into Hidden Threats
 • 16 - Defense Against Neural Trojan Attacks
 • 17 - Unraveling the Mystique Inner Workings of Meta Neural Analysis
 • 18 - Meta Neural Analysis for AI Trojan Detection
 • 19 - Meta Neural Trojan Detection Workflow
 • 20 - Lab AI Trojan Attack Detection using Meta Neural Analysis

 • 6 - AI in Malware Forensics Evaluation Trends and Future Directions
 • 21 - Assessing AI Models in Malware Detection Evaluation Techniques and Metrics
 • 22 - AI in Malware Analysis Trends Predictions and Emerging Challenges
 • 23 - Navigating the Horizon The Role of AI in Shaping the Future of Malware Analysis
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 37278
  حجم: 1736 مگابایت
  مدت زمان: 325 دقیقه
  تاریخ انتشار: 19 خرداد 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید