وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Malware Forensics v4:AI &ChatGPT Mastery in Malware Analysis

سرفصل های دوره

Deciphering the Digital Threatscape : Next-Gen Techniques in AI-Powered Malware Forensics


1 - Advanced Detection of Fileless Malware Integrating Memory Forensics with AIDL
 • 1 - Decoding Fileless Malware A Deep Dive into AIDriven Detection Mechanisms
 • 2 - Unraveling the Features of Fileless Malware for Effective Detection
 • 3 - Advanced Techniques in Fileless Malware Detection
 • 4 - Generating RealTime Datasets for InMemory Fileless Malware Detection
 • 5 - Algorithmic Approaches in AIDriven Fileless Malware Analysis
 • 6 - Building Malware Detection ModelUtilizing Memory Forensics for Dataset Creation
 • 7 - LabDeveloping Automated Deep Learning Strategies for Fileless Malware Detection

 • 2 - Advanced Detection of Stealthy MalwareLeveraging Memory Forensics DeepLearning
 • 8 - Deep Learnings Edge and Memory forensics in Unmasking Obfuscated Malware
 • 9 - Detecting Obfuscated Malware Using Memory Forensics with Deep Learning
 • 10 - Lab Implementing Deep Learning for Enhanced Detection of Stealthy Malware

 • 3 - Modernizing Future of Malware Defense Automated Platforms and Sandbox Solutions
 • 11 - Enhancing Malware Analysis through Advanced Automation Platforms
 • 12 - Harnessing Malware Sandbox Platforms for Enhanced Enterprise Security Infrastruc
 • 13 - Merging Defenses How Fileless Malware Detection Integrates with System Architec

 • 4 - Advanced Malware Dynamics Decoding Analyzing Metamorphic Malware
 • 14 - Understanding Metamorphic Malware Evolution Behavior and Defense
 • 15 - Dissecting Metamorphic Malware Understanding What Changes What Stays the Same
 • 16 - Advanced Techniques for Metamorphic Malware Detection
 • 17 - Applying SequencetoSequence models for Metamorphic Malware Analysis
 • 18 - Exploring Control Flow Graphs and Graph Neural Networks
 • 19 - Deep Dive into Malware Analysis using Control Flow Graphs Graph Neural Network
 • 20 - Metamorphic Malware Detection using Graph Neural Networks
 • 21 - Lab Metamorphic Malware Detection using Graph Neural Networks

 • 5 - AIDriven Analysis of Malware Executables
 • 22 - Behavioral and Executable Malware A Unified AI Detection Strategy
 • 23 - Lab Detecting Malware in Executable Files

 • 6 - Innovative Effective Malware Analysis with ChatGPT Strategies Techniques
 • 24 - Enhancing Malware Behavioral Analysis with ChatGPT
 • 25 - Incorporating ChatGPT into the Malware Analysis Workflow
 • 26 - ChatGPTs Multifaceted Approach to Malware Analysis
 • 27 - Lab Deploying ChatGPT for InDepth Malware Code Behavior Analysis
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 37276
  حجم: 1544 مگابایت
  مدت زمان: 328 دقیقه
  تاریخ انتشار: 19 خرداد 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید