وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Data Driven Marketing A-Z: Improve Your Campaign Performance

سرفصل های دوره

Guide to creating a Data Driven Marketing Campaign and using Campaign Analytics to drive stronger campaign preformance


1 - Introduction
 • 1 - Introduction
 • 2 - Course Structure
 • 3 - EXTRA Learning Paths.html
 • 4 - Get the materials.html
 • 5 - Some Additional Resources.html

 • 2 - Campaign Effectiveness
 • 6 - Introduction and Welcome to Campaign Effectivness
 • 7 - Updates on Udemy Reviews
 • 8 - Total Leads
 • 9 - Total Leads Practical
 • 10 - Cost Per Lead
 • 11 - Practical Excercise
 • 12 - Lead to Close Ratio
 • 13 - Reverse Engineering Success

 • 3 - Return on Investment
 • 14 - Introduction and Welcome to Return on Investment
 • 15 - How to Calculate and What does it Mean
 • 16 - Return on Investment for Business
 • 17 - Results Analysis
 • 17 - Section-Two-Sheets.xlsx

 • 4 - Launching a Campaign the Blueprint
 • 18 - Introduction and Welcome to Launching a Campaign Blueprint
 • 19 - Mapping Your Marketing Campaign
 • 20 - Adding Trackable Metrics
 • 21 - Cost Benefit Analysis
 • 22 - Campaign Basic Design Concepts
 • 23 - Case Study Design.html
 • 24 - Design Concepts in Action
 • 25 - Email Marketing AB Testing
 • 26 - AB Testing Practical Analysis
 • 27 - Campaign Blueprint

 • 5 - Advanced Analytics
 • 28 - Introduction and Welcome To Advanced Analytics
 • 29 - Where to get the Dataset.html
 • 30 - Exploring Understanding the Dataset
 • 31 - Pivot Analytics Blueprint
 • 32 - Replicating the Blueprint
 • 33 - Analysing Pivots
 • 34 - Checking for Statistical Significance
 • 35 - Dealing with Continuous Variables
 • 36 - EXTRA Statistical Anomalies
 • 37 - Advanced Analytics Recap

 • 6 - Analysis Big Data Tips and Opportunities
 • 38 - Introduction and Welcome to Analysis Big Data and Opportunity
 • 39 - Analysis and Data for SMEs and CEOs
 • 40 - Life Time of a Customer Further Reading.html
 • 41 - Time Data and Tips
 • 42 - Buying Behavior and Tips
 • 43 - Repeat Sales and Tips
 • 44 - Website Interactions and Tips
 • 45 - Demographics and Tips

 • 7 - Conclusion
 • 46 - A Big and Warm Thank You
 • 47 - THANK YOU video

 • 8 - Congratulations Dont forget your Prize
 • 48 - BONUS Cloud Skills for ML AI COUPON inside.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 31751
  حجم: 1094 مگابایت
  مدت زمان: 203 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید