وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

استاد: Keith Barker

دانلود و خرید 96 آموزش بدست Keith Barker از شرکت هایی مثل CBT Nuggets و Udemy-Training و OReilly در شاخه هایی از جمله آموزش CompTIA و آموزش Network+ و شبکه و سیستم عامل و بسیاری آموزش های بیشتر در فرین مدیا.

CompTIA Network+ (N10-008) Certification Training
شرکت:
CompTIA Network+ (N10-008) Certification Training
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
29 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
IELTS Success – Secrets Revealed by an Examiner
شرکت:
IELTS Success – Secrets Revealed by an Examiner
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 16 دقیقه
۲۹ تیر ۱۴۰۲
PCNSE Online Training
شرکت:
PCNSE Online Training
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
25 ساعت و 14 دقیقه
۲۵ تیر ۱۴۰۲
Palo Alto Next-Generation Firewall Online Training
شرکت:
Palo Alto Next-Generation Firewall Online Training
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
35 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲
PCNSA Online Training
شرکت:
PCNSA Online Training
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲
Fortinet NSE 6 – FortiADC Online Training
شرکت:
Fortinet NSE 6 – FortiADC Online Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 18 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Fortinet NSE 7 – SD-WAN Online Training
شرکت:
Fortinet NSE 7 – SD-WAN Online Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
CompTIA Network+ (N10-008) Certification Training
شرکت:
CompTIA Network+ (N10-008) Certification Training
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
29 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
CCT Routing & Switching Online Training
شرکت:
CCT Routing & Switching Online Training
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت و 3 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
PCNSA Online Training
شرکت:
PCNSA Online Training
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
CCIE Routing and Switching Online Training
شرکت:
CCIE Routing and Switching Online Training
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
46 ساعت و 29 دقیقه
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
Security+ (SY0-601) Online Training
شرکت:
Security+ (SY0-601) Online Training
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
31 ساعت و 27 دقیقه
۸ فروردین ۱۴۰۲
Fortinet NSE 7 Enterprise Firewall Online Training
شرکت:
Fortinet NSE 7 Enterprise Firewall Online Training
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 16 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Fortinet NSE 6 – FortiAuthenticator Online Training
شرکت:
Fortinet NSE 6 – FortiAuthenticator Online Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 13 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
CompTIA Network+ (N10-008) Certification Training
شرکت:
CompTIA Network+ (N10-008) Certification Training
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
29 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Fortinet NSE 6 – Secure Wireless LAN Online Training
شرکت:
Fortinet NSE 6 – Secure Wireless LAN Online Training
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
OSI Layers, Ports, and Protocols Online Training
شرکت:
OSI Layers, Ports, and Protocols Online Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۸ اسفند ۱۴۰۱
Fortinet NSE 7 Enterprise Firewall Online Training
شرکت:
Fortinet NSE 7 Enterprise Firewall Online Training
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 16 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Fortinet NSE 6 – FortiAuthenticator Online Training
شرکت:
Fortinet NSE 6 – FortiAuthenticator Online Training
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۸ اسفند ۱۴۰۱
Fortinet NSE 6 – FortiADC Online Training
شرکت:
Fortinet NSE 6 – FortiADC Online Training
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۸ اسفند ۱۴۰۱
CompTIA A+ (220-1101) Online Training
شرکت:
CompTIA A+ (220-1101) Online Training
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
27 ساعت و 23 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
CCT Routing & Switching Online Training
شرکت:
CCT Routing & Switching Online Training
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت و 3 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱