وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Fundamental Cisco Training for Collaboration Engineers

سرفصل های دوره

1 VoIP and the Differences Between Analog and Digital Signaling
 • 1 Intro- VoIP and the differences between analog and digital signaling
 • 2 Welcome
 • 3 About Cisco Certifications
 • 4 The impact of VoIP today
 • 5 Describe analog signaling
 • 6 Describe digital signaling

 • 2 Cisco Collaboration Components
 • 7 Intro- Cisco Collaboration Components
 • 8 PSTN vs ITSP
 • 9 Connecting to the PSTN
 • 10 Cisco Collaboration Components
 • 11 The different UC Deployment Models
 • 12 On-Premises UC Deployment Models
 • 13 Cisco Unified Communications Manager

 • 3 Cisco Collaboration Hardware
 • 14 Intro- Cisco Collaboration Hardware
 • 15 Virtualization
 • 16 Server Hardware Options
 • 17 Integrated Services Routers
 • 18 Collaboration Endpoints

 • 4 Voice Protocols, Codecs and Digital Signal Processors
 • 19 Intro- Voice Protocols, Codecs and Digital Signal Processors
 • 20 Voice Signaling Protocols
 • 21 Voice Streaming Protocols
 • 22 Voice CODECs
 • 23 Digital Signal Processors
 • 24 Power Over Ethernet

 • 5 Network Services and Features
 • 25 Intro- Network services and features
 • 26 VLANs
 • 27 Voice VLANs
 • 28 DHCP
 • 29 DNS
 • 30 NTP
 • 31 CDP
 • 32 TFTP

 • 6 Quality of Service Requirements, Models, and Markings
 • 33 Intro- Quality of Service Needs, Models and Markings
 • 34 Why do we need Quality of Service-
 • 35 Knowing the enemy of your VoIP traffic
 • 36 Identify the types of traffic that are important
 • 37 QoS Models
 • 38 Class of Service
 • 39 IP Precedence
 • 40 Differentiated Services Code Point

 • 7 Quality of Service Tools and Algorithms
 • 41 Intro- Quality of Service Tools and Algorithms
 • 42 QoS Tools - Congestion Management
 • 43 QoS Tools - Congestion Avoidance
 • 44 QoS Tools - Policing and Shaping
 • 45 Link Efficiency
 • 46 Queuing Algorithms FIFO
 • 47 Queuing Algorithms - Weighted Fair Queuing
 • 48 Queuing Algorithms - Class-Based Weighted Fair Queuing
 • 49 Queuing Algorithms - Low Latency Queuing
 • 50 Low Latency Queuing Example

 • 8 Introduction to CUCM
 • 51 Intro- Introduction to CUCM
 • 52 Our Network
 • 53 CUCM installation overview
 • 54 CUCM Admin interfaces
 • 55 CUCM Services
 • 56 Enterprise and Service Parameters

 • 9 CUCM Endpoint Registration
 • 57 Intro- CUCM Endpoint Registration
 • 58 CUCM Clusters
 • 59 Adding a CUCM Subscriber
 • 60 Phone boot process
 • 61 Manual Phone Registration
 • 62 CUCM Auto-Registration
 • 63 What if DNS is down-

 • 10 Collecting Packet Captures and Troubleshooting Endpoint Registration
 • 64 Intro- Collecting packets captures and troubleshooting endpoint registration
 • 65 Collecting a packet capture from a Cisco IP Phone
 • 66 Auto-Registration Packet Capture
 • 67 SIP Registration Messages
 • 68 Inspecting the phone configuration file
 • 69 Troubleshoot Phone Registration
 • 70 Customize phone wallpaper
 • 71 Customize phone ringtones
 • 72 Reset vs Restart vs Apply Config

 • 11 CUCM Device Pools
 • 73 Intro- CUCM Device Pools
 • 74 Device Pools
 • 75 Cisco Unified CM Groups
 • 76 Date-Time Groups
 • 77 Phone NTP reference
 • 78 Regions
 • 79 Locations

 • 12 CUCM Templates and Profiles
 • 80 Intro- CUCM Device Pools
 • 81 Device Defaults Configuration
 • 82 Installing endpoint firmware manually
 • 83 Installing endpoint firmware with a COP file
 • 84 Softkey Templates
 • 85 Phone Button Templates
 • 86 Common Phone Profiles

 • 13 CUCM Bulk Administration Tool
 • 87 Intro- CUCM Bulk Administration Tool
 • 88 Bulk Administration Tool - bat.xlt
 • 89 Bulk Administration Tool - Phone templates
 • 90 Bulk Administration Tool - Insert phones
 • 91 Bulk Administration Tool - Update Phones
 • 92 Phone Copy vs Super Copy
 • 93 Migrate Phone

 • 14 Manage CUCM User accounts
 • 94 Intro- Manage CUCM User accounts
 • 95 End Users Versus Application Users
 • 96 Managing Local End Users in CUCM
 • 97 LDAP Integration
 • 98 LDAP Synchronization
 • 99 LDAP filters
 • 100 When LDAP users are deleted
 • 101 LDAP Authentication

 • 15 CUCM User and Group Management
 • 102 Intro- CUCM User and Group Management
 • 103 Credential Policy
 • 104 Credential Policy Default
 • 105 Roles
 • 106 Access Control Groups
 • 107 User Rank
 • 108 Self-Care Portal

 • 16 CUCM Directory Numbers
 • 109 Intro- Configure CUCM Directory Numbers
 • 110 Directory Numbers
 • 111 Shared Lines
 • 112 Directory Number Settings
 • 113 Call Forward and Call Pick Up settings
 • 114 Music On Hold
 • 115 Route Plan Report
 • 116 Find Unassigned Numbers

 • 17 CUCM Dial Plans and Route Patterns
 • 117 Intro- CUCM Dial Plans and Route Patterns
 • 118 Our Network
 • 119 Dial Plan
 • 120 Route Patterns
 • 121 Route Pattern Wildcards
 • 122 Creating our Dial Plan
 • 123 Completing our Dial Plan
 • 124 Route Pattern Matching

 • 18 CUCM Route Groups and Route Lists
 • 125 Intro- Route Groups and Route Lists
 • 126 Route Groups
 • 127 Route Lists
 • 128 Route Groups and Route Lists Demo
 • 129 Route Group Failover
 • 130 Local Route Groups

 • 19 CUCM Partitions and Calling Search Spaces
 • 131 Intro- Partitions and Calling Search Spaces
 • 132 Class of Service
 • 133 Partitions
 • 134 Calling Search Spaces
 • 135 Calling Search Spaces Demo
 • 136 Calling Search Spaces Implementation
 • 137 Device vs Line CSS
 • 138 Device and Line CSS Implementation

 • 20 CUCM Translation Patterns
 • 139 Intro- CUCM Translation Patterns
 • 140 Translation Patterns
 • 141 Scenario 1- Route inbound calls from the ITSP
 • 142 Scenario 2- Dial 0 to reach the operator
 • 143 Scenario 3- Dialing 44 to reach security
 • 144 Scenario 4- Keeping the calls local to CUCM
 • 145 Scenario 5- Auto Registered phones can only call one number
 • 146 Scenario 6- Configure Private Line Automatic Ring-down (PLAR)
 • 147 Dialed Number Analyzer

 • 21 CUCM Media Resources
 • 148 Intro- CUCM Media Resources
 • 149 Types of Media Resources
 • 150 Media Resource Groups
 • 151 Media Resource Group Lists
 • 152 Media Termination Points
 • 153 Transcoders
 • 154 Conference Bridges

 • 22 CUCM Hunt Pilots and Call Park
 • 155 Intro- CUCM Hunt Pilots and Call Park
 • 156 Line Groups
 • 157 Hunt Lists
 • 158 Hunt Pilots
 • 159 Call Park
 • 160 Call Park Monitoring
 • 161 Directed Call Park

 • 23 CUCM Common Endpoint Features
 • 162 CUCM Common Phone Features
 • 163 Call Forward All
 • 164 Meet-Me
 • 165 Conference Now
 • 166 Busy Lamp Fields
 • 167 Call Pickup
 • 168 Intercom

 • 24 CUCM Real-Time Monitoring Tool
 • 169 Intro- CUCM Real-Time Monitoring Tool
 • 170 Cisco Real-Time Monitoring Tool (RTMT)
 • 171 Cisco RTMT Overview
 • 172 Cisco RTMT Performance Counters
 • 173 Cisco RTMT Alert Central
 • 174 Downloading Files from RTMT
 • 175 Restarting-Shutdown servers

 • 25 CUCM Reporting, Backups and the CLI
 • 176 Intro- CUCM Reporting, Backups and the CLI
 • 177 Cisco Unified Reporting
 • 178 Call Detail Records (CDRs)
 • 179 Disaster Recovery System (DRS)
 • 180 Basic CLI commands

 • 26 Introduce Cisco Unity Connection
 • 181 Introduce Cisco Unity Connection
 • 182 Cisco Unity Connection
 • 183 CUC Admin Interfaces
 • 184 Integration between CUCM and CUC
 • 185 CUC Clusters
 • 186 CUC Voice Messaging Ports
 • 187 CUC System Settings

 • 27 Cisco Unity Connection User Accounts
 • 188 Intro- Cisco Unity Connection User Accounts
 • 189 CUC End User Experience
 • 190 Creating users manually
 • 191 Importing users from CUCM
 • 192 Importing users from LDAP
 • 193 CUC LDAP authentication
 • 194 CUC Roles

 • 28 Cisco Unity Connection Voicemail Account Settings
 • 195 Intro- Cisco Unity Connection Voicemail Account Settings
 • 196 How does CUCM route calls to voicemail-
 • 197 Voicemail Account Default Settings
 • 198 Mailbox Quotas
 • 199 CUC User Templates
 • 200 You have voicemail-

 • 29 Cisco Unity Connection Rules, Aging Policies and Notifications
 • 201 Intro- Cisco Unity Connection Rules, Aging Policies and Notifications
 • 202 Direct and Forwarded Routing Rules
 • 203 Authentication Rules
 • 204 Message Aging Policy
 • 205 CUC Notifications
 • 206 Types of Greetings

 • 30 Cisco Unity Connection Partitions and Directory Handlers
 • 207 Intro- Cisco Unity Connection Partitions and Directory Handlers
 • 208 Partitions and Search Spaces
 • 209 Schedules
 • 210 Holiday Schedules
 • 211 Directory Handlers

 • 31 Cisco Unity Connection Call Handlers
 • 212 Intro- Cisco Unity Connection Call Handlers
 • 213 System Call Handlers
 • 214 Create a System Call Handler
 • 215 Complete our System Call Handler configuration
 • 216 Call Handler Options
 • 217 Call Handler Owners

 • 32 CUC Failover, Disaster Recovery and Reports
 • 218 Intro- Class of Service, Interview Handlers, and Distribution Lists
 • 219 Alternate Extensions & Names
 • 220 CUC Cluster Failover
 • 221 Disaster Recovery System
 • 222 CUC Reports
 • 223 CUC RTMT
 • 224 Thank you-

 • 33 Class of Service, Interview Handlers, and Distribution Lists
 • 225 Intro- Class of Service, Interview Handlers, and Distribution Lists
 • 226 Class of Service
 • 227 Web Inbox
 • 228 Cisco Personal Communications Assistant
 • 229 Interview Handlers
 • 230 Distribution Lists

 • 34 Creating our lab environment Configure Router on a Stick
 • 231 Intro- Creating our lab environment- Configure Router on a Stick and setup a DHCP-NTP server
 • 232 Set up Router on a Stick
 • 233 Configure our lab switches
 • 234 Setup up our DHCP Server
 • 235 Setting up our NTP Server
 • 236 Saving and Exporting your configs

 • 35 Creating our lab environment Our topology, hardware, and base configuration
 • 237 Intro- Creating our lab environment- Our topology, hardware, and base configuration
 • 238 Benefits of a home lab
 • 239 Lab Hardware
 • 240 Our Lab Network
 • 241 Routers and switches base config
 • 242 Setting up management connectivity
 • 243 Create VLANs in our environment
 • 244 Test VLAN Connectivity

 • 36 Creating our lab environment Install and setup VMware ESXi
 • 245 Intro
 • 246 ESXi Overview
 • 247 Obtain the ESXI software
 • 248 Install ESXi
 • 249 Setup ESXi Storage
 • 250 ESXi vmnics and port configuration
 • 251 Setup ESXi Virtual Switches
 • 252 Setup ESXi Port Groups
 • 253 Test Connectivity

 • 37 Creating our Lab Environment Install and Set Up Windows Server
 • 254 Intro
 • 255 Download Windows Server Trial
 • 256 Install Windows Server
 • 257 Install VMware Tools and create a snapshot of our server
 • 258 Assign our hostname and IP address
 • 259 Setup Active Directory
 • 260 Setup our DNS server
 • 261 Setup our Certificate Authority
 • 262 Extending the Windows Server trial

 • 38 Creating our lab environment Deploy CUC Publisher and Subscriber Nodes
 • 263 Creating our lab environment- Deploy CUC Publisher and Subscriber Nodes
 • 264 Gather the necessary files
 • 265 Install the CUC Publisher Node
 • 266 CUC and CUCM SIP Integration
 • 267 CUCM Voicemail Configuration
 • 268 CUC Publisher Configuration
 • 269 Install the CUC Subscriber Node
 • 270 CUC Subscriber Configuration

 • 39 Creating our lab environment Deploy CUCM Publisher and Subscriber Nodes
 • 271 Intro- Deploy CUCM Publisher and Subscriber
 • 272 Gather the necessary files
 • 273 Install the CUCM Publisher Node
 • 274 Activate CUCM services
 • 275 Register phones to CUCM
 • 276 Install the CUCM Subscriber Node
 • 277 Activate CUCM services on Subscriber Node

 • 40 Creating our lab environment Configure our CUBE and PSTN router
 • 278 Intro- Configure our CUBE and PSTN router
 • 279 Our Game Plan
 • 280 Cisco Unified Communications Manager Express
 • 281 PSTN-ITSP Router Configuration
 • 282 CUBE Router Configuration
 • 283 CUCM Configuration
 • 284 Testing inbound and outbound calls

 • 41 Creating Our Lab Environment Backup and Restore CUCM
   CUC
  • 285 Intro- Backup and Restore CUCMCUC
  • 286 The evaluation period expires-
  • 287 Perform backups of CUCM and CUC
  • 288 Revert CUCM to original snapshot
  • 289 Restore CUCM from backup
  • 290 Bring the CUCM Subscriber back online
  • 291 Revert CUC to original snapshot
  • 292 Final Words
  63,400 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 36060
  حجم: 20976 مگابایت
  مدت زمان: 2159 دقیقه
  تاریخ انتشار: 14 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  63,400 تومان
  افزودن به سبد خرید