وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

AWS Tutorial: Automating Developer Tools Tutorial Online Training

سرفصل های دوره

1 Build Container Images with Docker and AWS CodeBuild
 • 1 Introduction to AWS CodeBuild and Docker
 • 2 Create an Example Project using AWS Tools for PowerShell
 • 3 Build and Test Container Image with Docker Desktop
 • 4 Import Project Files to AWS CodeCommit and Create AWS CodeBuild Project
 • 5 Craft AWS CodeBuild buildspec.yml and Run Project
 • 6 Test Container Deployment in AWS Fargate

 • 2 Package and Publish JavaScript Modules to NPM Registry with AWS CodeBuild
 • 7 Introduction to AWS CodeBuild and NPM Registry
 • 8 Review Useful Developer Tools for JavaScript Development
 • 9 Create Sample JavaScript Module in AWS CodeCommit
 • 10 Create AWS CodeBuild Project for JavaScript Module
 • 11 Craft a Buildspec.yml for NPM and AWS CodeBuild
 • 12 Create NPM Registry Automation Token in AWS Systems Manager Parameter Store
 • 13 Invoke Build in AWS CodeBuild and Validate NPM Publishing Status
 • 14 Clean Up NPM and AWS Cloud Resources

 • 3 Build and Deploy PowerShell Applications to the Serverless Application Repository (SAR)
 • 15 Introduction to AWS Serverless Application Repository and PowerShell
 • 16 Setting Up Serverless Container Development Environment
 • 17 Install Dependencies for Serverless Application Packaging
 • 18 Create a Serverless Application with PowerShell
 • 19 Package Serverless Application with SAM CLI
 • 20 Publish Serverless Application to Serverless Application Registry (SAR)
 • 21 Manage AWS Serverless Application Repository with PowerShell
 • 22 Review and Call to Action

 • 4 Build and Publish PowerShell Modules with AWS CodeBuild
 • 23 Introduction to AWS CodeBuild and Publishing PowerShell Modules
 • 24 Create PowerShell Module and Build Script in AWS CodeCommit
 • 25 Create an AWS CodeBuild Project for PowerShell Module
 • 26 Crafting the AWS CodeBuild Buildspec.yml File for PowerShell Projects
 • 27 Create NuGet API Key and Configure Systems Manager Parameter Store

 • 5 Customize Your PowerShell for Efficient AWS Automation
 • 28 Introduction to Customizing PowerShell for AWS
 • 29 Configure PowerShell Development Environment on EC2
 • 30 Customize PowerShell Prompt Function with AWS Information
 • 31 Improve Performance of PowerShell Prompt Function
 • 32 Colorize Text for AWS Shell Information
 • 33 Insert Icons and Right-Justify Text in PowerShell
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 30489
  حجم: 6381 مگابایت
  مدت زمان: 276 دقیقه
  تاریخ انتشار: 2 اسفند 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید