وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: Gnomon Workshop

ساخت فیلم های Real-Time در نرم افزار Unreal Engine 5
شرکت:
ساخت فیلم های Real-Time در نرم افزار Unreal Engine 5
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 27 دقیقه
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
طراحی پس زمینه انیمیشن ها با استفاده از Blender & Photoshop
شرکت:
طراحی پس زمینه انیمیشن ها با استفاده از Blender & Photoshop
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 5 دقیقه
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
طراحی یک ابر قهرمان مکانیکی با فتوشاپ
شرکت:
طراحی یک ابر قهرمان مکانیکی با فتوشاپ
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 6 دقیقه
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
مدل سازی موجودات با ZBrush & Marmoset
شرکت:
مدل سازی موجودات با ZBrush & Marmoset
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 11 دقیقه
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
بازیگری برای انیماتورها: شخصیت خود شوید
شرکت:
بازیگری برای انیماتورها: شخصیت خود شوید
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 22 دقیقه
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
مقدمه ای بر مراقبت از Ornatrix در مایا
شرکت:
مقدمه ای بر مراقبت از Ornatrix در مایا
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۷ فروردین ۱۴۰۱
ساخت جلوه های بصری بینظیر در Houdini بوسیله Pyro Fx
شرکت:
ساخت جلوه های بصری بینظیر در Houdini بوسیله Pyro Fx
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 8 دقیقه
۲۷ فروردین ۱۴۰۱
اصول ژست در نقاشی
شرکت:
اصول ژست در نقاشی
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۱ فروردین ۱۴۰۱
نقاشی دیجیتال در فتوشاپ
شرکت:
نقاشی دیجیتال در فتوشاپ
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۱ فروردین ۱۴۰۱
ایجاد یک قلعه قرون وسطی در Unreal Engine 5
شرکت:
ایجاد یک قلعه قرون وسطی در Unreal Engine 5
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 1 دقیقه
۲۱ فروردین ۱۴۰۱
ساخت افکت تخریب ساختمان در Houdini
شرکت:
ساخت افکت تخریب ساختمان در Houdini
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۱ فروردین ۱۴۰۱
یادگیری گردش کار فتوگرامتری
شرکت:
یادگیری گردش کار فتوگرامتری
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۱ فروردین ۱۴۰۱
تصویرگری فانتزی دو بعدی
شرکت:
تصویرگری فانتزی دو بعدی
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 2 دقیقه
۲۱ فروردین ۱۴۰۱
تکنیک های کارآمد برای ساخت محیط های وسیع 3D
شرکت:
تکنیک های کارآمد برای ساخت محیط های وسیع 3D
33,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 7 دقیقه
۲۱ فروردین ۱۴۰۱