وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Ultmate 3Ds Max 2024 Course with Vray and Tyflow

سرفصل های دوره

Master 3Ds Max in Step-by-Step Course Learn 3D Modeling, Animation, Tyflow Simulations, V-Ray and Arnold Rendering.


1. Module 1 - Introduction to 3Ds Max
 • 1. 1. Downloading 3Ds Max
 • 2. 2. Understanding Welcome Screen
 • 3. 3D Studio Max.html

 • 2. Module 2 - Understanding User Interface and more
 • 1. 1. Introduction To Interface of 3Ds Max
 • 2. 2. Changing Theme of 3Ds Max
 • 3. 3. Understanding Units Setup
 • 4. 4. Understanding Nevigation of Viewport
 • 5. 5. Understanding Command Panel
 • 6. 6 . Managing Workspaces

 • 3. Module 3 - Working with Tool Bars
 • 1. 1. Understanding Transform Tool
 • 2. 2.Understanding Rotation Tool
 • 3. 3. Understanding Scale Tool
 • 4. 4. Understanding Select and Place Tool
 • 5. 5. Working with AutoGrid

 • 4. Module 4 - Working with Command Panel
 • 1. 1. Creating Table with Objects
 • 2. 2. Creating Stairs
 • 3. 3. Resetting a Scene
 • 4. 4. Introduction to Modify Panel

 • 5. Module 5 - Working with Different Tools
 • 1. 1. Creating Clones and Understanding The Difference
 • 2. 2. Understanding Angle Snap Toogle
 • 3. 3. Understanding Snap Tool
 • 4. 4. Understanding Array Tool
 • 5. 5. Understanding Pivots
 • 6. 6. Working with Align Tool
 • 7. 7. Create Text and Use Mirror Tool

 • 6. Module 6 - Working with Modifiers
 • 1. 1. Working With Splines
 • 2. 2. Understanding Noise Modifier
 • 3. 3. Creating Cloth Simulations
 • 4. 4. Understanding Displace Modifier
 • 5. 5. Understanding Sweep Modifer
 • 6. 6. Spline Modelling with Modifiers
 • 7. 7. Understanding Chamfer Modifier

 • 7. Module 7 - Working with Explorers
 • 1. 1. Working with Scene Explorer
 • 2. 2. Working With Layer Explorer
 • 3. 3. Working Light Explorer

 • 8. Module 8 - Understanding Selections Techniques and more
 • 1. 1. Understanding Groups
 • 2. 2. Working with Spacewraps
 • 3. 3. Understanding Refrence Coordinate System
 • 4. 4 .Understanding Selection FIlter
 • 5. 5. Understanding Selection Set
 • 6. 6. Understanding Types of Selection

 • 9. Module 9 - Basics of 3D Modelling
 • 1. 1. Introduction To 3D Modelling
 • 2. 2. 3D Modelling with Modifers

 • 10. Module 10 - Working with Compound Onjects
 • 1. 1. Understanding Boolean Operations
 • 2. 2. Understanding Morpher Tool
 • 3. 3. Understanding Scatter Tool
 • 4. 4. Understanding Loft Tool

 • 11. Module 11- Next Level 3D Modelling
 • 1. 1. Creating a 3D Model of Helicopter
 • 2. 2. Recap
 • 3. 3. Understanding SoftSelection
 • 4. 4. Creating Multiple Objects
 • 5. 5. Modelling a Table
 • 6. 6. Modelling of Background Drop
 • 7. 7. Creating a Book and Render it

 • 12. Module 12 - Creating Renders
 • 1. 1. Introduction to Materials
 • 2. 2. Creating a Render
 • 3. 3. Understanding Different Lights
 • 4. 4. Understanding More Lights
 • 5. 5. Useage of BackDrop
 • 6. 6. Understanding Active Shade
 • 7. 7. Creating Depth of Field
 • 8. 8.Understanding Exposure Controls

 • 13. Module 13 - Working with Materials
 • 1. 1. Materials in 3Ds Max
 • 2.1 collection with materials applied.zip
 • 2. 2. Understanding Materials
 • 3. 3. Understanding More Materials
 • 4. 4. Understanding Bump Map
 • 5. 5. Mapping Modifier
 • 6. 6. Creating Previous Version Files

 • 14. Module 14 - Next Level 3D Modelling
 • 1.1 modified heli.zip
 • 1. 1. Improving Helicopter
 • 2. 2. Importing Blueprints
 • 3. 3. Creating the 3D Model with Blueprint
 • 4. 4. Modelling a Lamp
 • 5. 5. Modelling of Chess Pieces

 • 15. Module 15 - Painting and UVWs
 • 1. 1. Understanding Vertex Paint
 • 2. 2. Understanding UVW Map
 • 3. 3. Understanding Unwrap UVW

 • 16. Module 16 - Introduction to Animations
 • 1. 1. Animations in 3Ds Max
 • 2. 2. Creating Animations
 • 3.1 lamp animated loop.zip
 • 3. 3. Creating Animation of Lamp
 • 4. 4. 3D Model of Aeroplane
 • 5. 5. Understanding Path Follow
 • 6. 6. Rendering a Sequence
 • 7. 7. Rendering a Video

 • 17. Module 17 - Next Level Animations
 • 1. 1. Understanding Animation Curves
 • 2. 2. Animation of Lights
 • 3. 3. Understanding Look At Constraint
 • 4. 4. Understanding Animations for Cameras
 • 5. 5. Creating Random Animation
 • 6. 6. Animation with Modifiers

 • 18. Module 18 - Understanding Remaining Tool
 • 1. 1. Understanding Object Paint
 • 2. 2. Understanding Push and Pull
 • 3. 3. Understanding Bones
 • 4. 4. Understanding Branch Tool
 • 5. 5. Understanding Populate
 • 6. 6. Understanding GIZMOS
 • 7. 7. Creating a Panorama Exporter

 • 19. Module 19 - Understanding Basics of Vray Render
 • 1. 1. Online 3D Models
 • 2. 2. Settings of Vray
 • 3. 3. Understanding Render Elements
 • 4. 4. Zdepth with After Effects
 • 5. 5.Understanding Chaos Scatter
 • 6. 6. Understanding Chaos Scatter Presets
 • 7. 7. Example
 • 8. 8. Understanding Vray Denoiser
 • 9. 9. Exporting Render Elements
 • 10. 10. Infinite Plane and Wall
 • 11. 11. Lock Selection

 • 20. Module 20 - Working with Vray Tools
 • 1. 1.Understanding Vray Lights
 • 2. 2. Understanding The Environment
 • 3. 3. Vray Sun and Sea
 • 4. 4. 3Ds Max Fur
 • 5. 5. Vray Fur
 • 6. 6. Creating Vray Decals
 • 7. 7. Working wiht HDRI in Vray
 • 8. 8. Understanding Vray Fog Light

 • 21. Module 21 - Tyflow Fundamentals
 • 1. 1. Downloading Tyflow
 • 2. 2. Understanding Tyflow
 • 3. 3. Working with Physics
 • 4. 4. Collision with Objects
 • 5. 5. Creating Voxel Simulations
 • 6. 6. Understanding Surface Test
 • 7. 7. Understanding Particles Physics
 • 8.1 tyflow leaves.zip
 • 8. 8. Creating Falling Leaves

 • 22. Module 22 - Tips & Tricks
 • 1. 1. Tips & Tricks
 • 2. 3Ds Max Quiz.html

 • 23. Module 23 - Working with a Project
 • 1.1 text fall.zip
 • 1. Mixing Everything That we have learned
 • 2. Custom Destrutions with Car Animations
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 31082
  حجم: 7792 مگابایت
  مدت زمان: 582 دقیقه
  تاریخ انتشار: 2 اسفند 1402
  دیگر آموزش های این مدرس
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید