وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: fxPhd

بوت کمپ آنریل انجین
شرکت:
بوت کمپ آنریل انجین
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Unreal Engine Bootcamp – Part 1
شرکت:
Unreal Engine Bootcamp – Part 1
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Unreal Engine Bootcamp – Part 1-2
شرکت:
Unreal Engine Bootcamp – Part 1-2
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 9 دقیقه
۱ اسفند ۱۴۰۲
Realtime Cinema Environments in Unreal Engine 5
شرکت:
Realtime Cinema Environments in Unreal Engine 5
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
USD and LOPs for Houdini Artists
شرکت:
USD and LOPs for Houdini Artists
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
MOC103 – Introduction to Mocha Pro
شرکت:
MOC103 – Introduction to Mocha Pro
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
USD in Houdini 19.5
شرکت:
USD in Houdini 19.5
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 9 دقیقه
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
Realtime Cinema Environments in Unreal Engine 5
شرکت:
Realtime Cinema Environments in Unreal Engine 5
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
Houdini Realistic Destruction Workflows
شرکت:
Houdini Realistic Destruction Workflows
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 16 دقیقه
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
Height Fields in Houdini
شرکت:
Height Fields in Houdini
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
آموزش رندر ساده تا حرفه ای با V-Ray Next
شرکت:
آموزش رندر ساده تا حرفه ای با V-Ray Next
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 5 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۹
آموزش محیط سازی پیشرفته با Clarisse
شرکت:
آموزش محیط سازی پیشرفته با Clarisse
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 21 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۹
آشنایی با VFX
شرکت:
آشنایی با VFX
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 2 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۹
آموزش تکنیک های پیشرفته نرم افزار SynthEyes
شرکت:
آموزش تکنیک های پیشرفته نرم افزار SynthEyes
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 22 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۹
آموزش Tracking در نرم افزار SynthEyes
شرکت:
آموزش Tracking در نرم افزار SynthEyes
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۸ مهر ۱۳۹۹
کورس یادگیری کامل Silhouette, Roto
شرکت:
کورس یادگیری کامل Silhouette, Roto
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۸ مهر ۱۳۹۹
آموزش استفاده از امکانات Fusion موجود در Resolve
شرکت:
آموزش استفاده از امکانات Fusion موجود در Resolve
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 4 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۹
آموزش رندر حرفه ای در Maya با RenderMan
شرکت:
آموزش رندر حرفه ای در Maya با RenderMan
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 18 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۹
آموزش شبیه سازی های وسیع آب با RealFlow
شرکت:
آموزش شبیه سازی های وسیع آب با RealFlow
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۸ مهر ۱۳۹۹
آموزش تصحیح رنگ حرفه ای در نرم افزار Resolve
شرکت:
آموزش تصحیح رنگ حرفه ای در نرم افزار Resolve
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 2 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۹
آموزش بهبود رنگ و نور فیلم ها با Resolve
شرکت:
آموزش بهبود رنگ و نور فیلم ها با Resolve
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 19 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۹