وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Advanced App Security: Spring Security 5, JWT, and Testing

سرفصل های دوره

Enhancing Application Security: Advanced Techniques for Spring Security 5, JWT, and Comprehensive Testing


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. What we will build
 • 3.1 commit 1c814173715eeb1d477ac434c923ddbf7701b0fb.txt
 • 3. Setup Project

 • 2. User Management
 • 1. Code Role Entity
 • 2. Code Role Repository
 • 3.1 commit e7b16e1c9457c538c40600661c6dbbdb63c8aaef.txt
 • 3. Test Role Repository
 • 4.1 commit b3fad1ca8d6c915b293f197bda64a865002c834f.txt
 • 4. Code User Entity
 • 5. Code User Repository
 • 6.1 commit 9a8902129db2c27c1f7c63b98592648f0c488858.txt
 • 6. Test User Repository
 • 7.1 commit cd2789a8a6b767b3cc334e95e7b7954db66b3761.txt
 • 7. Code User Service
 • 8.1 commit 0ffab2e783d7229661d4d47ebe0a93655fd34d20.txt
 • 8. Test User Service
 • 9.1 commit 91ae75fc30bd7af7aa1fbd862ad9215e23c7cebb.txt
 • 9. Code User Rest Controller
 • 10.1 commit 3d72ce63e356ae959393bb1b0eb1659edffc46c7.txt
 • 10. Test User Rest Controller
 • 11.1 commit 65aa206466c7e7733b98dd29be910b09ba40bdb6.txt
 • 11. Write Integration tests for User Rest Controller
 • 12.1 commit 47fb27a68427360e4ddcd1a38c0a73f4ee63eda8.txt
 • 12. Exception Handling
 • 13. Testing the Application with Postman

 • 3. Securing the Application
 • 1. How Spring Security works And what is a JWT
 • 2. How to Secure the Application with Spring Securiy and JWT
 • 3.1 commit fefaff6071c336804f21bc4e93ecef4e5fdff21e.txt
 • 3. Code UserDetailsService And UserPrincipal
 • 4.1 commit c4b5dbc8832110256548d883feebaa6d15f91c51.txt
 • 4. Code TokenProvider
 • 5.1 commit 9e9e46b7d6fff9e8afbc0fec083c982d5399e9e1.txt
 • 5. Code TokenVerifier
 • 6.1 commit f94d542008a50607e01b0991b1e31ac9b7f62694.txt
 • 6. Code JWTAuthorizationFilter
 • 7.1 commit e90b0f4e83a791ed0ad5b461151746a1f3668ca8.txt
 • 7. Code JWTForbiddenEntryPoint
 • 8.1 commit e90b0f4e83a791ed0ad5b461151746a1f3668ca8.txt
 • 8. Code JWTAccessDeniedHandler
 • 9.1 commit d933dd3668d1124c417cfe21e47fc123d1f25114.txt
 • 9. Code SecurityConfiguration
 • 10.1 commit d933dd3668d1124c417cfe21e47fc123d1f25114.txt
 • 10.2 Update SecurityConfiguration.txt
 • 10. Update SecurityConfiguration.html
 • 11.1 commit fdc18323b8e700acf33c00feabae82358541bad8.txt
 • 11. Code AuthRequest And JWT
 • 12.1 commit 6a827e6bdc4d322278e76bec82f6b9c148ca019f.txt
 • 12. Update User Service
 • 13.1 commit 46b9c03e8a034d6f3c64b7c066c93f0ec1286c64.txt
 • 13. Code AuthController
 • 14.1 commit 95d2690567e65ecf015498bd9cb6eb19458eeb53.txt
 • 14. Handle Bad Credentials Exception
 • 15. Application Testing
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 17468
  حجم: 1465 مگابایت
  مدت زمان: 214 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 مرداد 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید