وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

استاد: Andrii Piatakha

دانلود و خرید 23 آموزش بدست Andrii Piatakha از شرکت هایی مثل Udemy و Udemy-Training در شاخه هایی از جمله آموزش طراحی وب و برنامه نویسی و طراحی وب و برنامه نویسی و آموزش مهندسی نرم افزار و بسیاری آموزش های بیشتر در فرین مدیا.

Code Reviews for Secure, Clean, and Scalable Code
شرکت:
Code Reviews for Secure, Clean, and Scalable Code
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۹ تیر ۱۴۰۳
Master Software Development Metrics & KPIs
شرکت:
Master Software Development Metrics & KPIs
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 19 دقیقه
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
Java Best Practices for Efficient, Scalable, and Secure Code
شرکت:
Java Best Practices for Efficient, Scalable, and Secure Code
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
33 ساعت
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
UML: The Most Complete Guide with Real-Life Examples
شرکت:
UML: The Most Complete Guide with Real-Life Examples
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
Project Management with ChatGPT: Complete Guide
شرکت:
Project Management with ChatGPT: Complete Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 13 دقیقه
۱۳ آذر ۱۴۰۲
OpenAI API (ChatGPT, Whisper, DALL-E) – Complete Course
شرکت:
OpenAI API (ChatGPT, Whisper, DALL-E) – Complete Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت و 16 دقیقه
۱۳ آذر ۱۴۰۲
Java EE, Web Development: HTTP, Server,Servlet,HTML/CSS,JSP
شرکت:
Java EE, Web Development: HTTP, Server,Servlet,HTML/CSS,JSP
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
43 ساعت و 22 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
ASP.NET Core 7 MVC – Cross-Platform Development
شرکت:
ASP.NET Core 7 MVC – Cross-Platform Development
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 20 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Spring Framework for Java Developers: Practical Guide
شرکت:
Spring Framework for Java Developers: Practical Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۱۲ مرداد ۱۴۰۲
Mastering English Idioms: Essential for ESL Communication
شرکت:
Mastering English Idioms: Essential for ESL Communication
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 29 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
تست وب سرویس ها بوسیله RestSharp + Postman
شرکت:
تست وب سرویس ها بوسیله RestSharp + Postman
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 22 دقیقه
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
یادگیری ASP.NET MVC و چارچوب Entity
شرکت:
یادگیری ASP.NET MVC و چارچوب Entity
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 28 دقیقه
۱۱ اسفند ۱۴۰۰