وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Finite Element Analysis. SolidWorks Simulation. RealProjects

سرفصل های دوره

Elevate your capabilities exponentially in FEA Simulation by the FINITE ELEMENT METHOD (FEM) with Real World Examples


1. PRESENTATION
 • 1. Welcome
 • 2. About the course

 • 2. THEORY KEY POINTS
 • 1. Intro to the Finite Element Method
 • 2. CAE Software in the market
 • 3. Inside SolidWorks Simulation

 • 3. FINITE ELEMENT ANALYSIS PROCESS. Solid Elements
 • 1.1 Suspension Upper Arm.7z
 • 1. Preparing the geometry Pre-Process
 • 2. Preparing the geometry Split Line
 • 3. Preparing the geometry Reference Geometry. Coordinate Systems
 • 4. Material Definition. Create your own Library
 • 5. Boundary Conditions Definition
 • 6. Boundary Conditions Constraints
 • 7. Boundary Conditions Load Cases in a vehicle
 • 8. Boundary Conditions Load Cases in Simulation
 • 9. Meshing. Standard
 • 10. Meshing. Curvature
 • 11. Meshing. Controls
 • 12. Solver. How to choose it
 • 13. Solver. Define and Run the Simulation
 • 14. Results Review Post-Process. PART I
 • 15. Results Review Post-Process. PART II
 • 16. Results Review Post-Process. PART III
 • 17. Duplicate and Compare different Simulations
 • 18. Load Case Manager

 • 4. FINITE ELEMENT ANALYSIS PROCESS Shell Elements
 • 1. Shell Elements. Theory
 • 2.1 3Point bending test.7z
 • 2. Shell Elements Pre-Process. Preparing the Surfaces
 • 3. Shell Elements Definition in Simulation
 • 4. Shell Elements. Simulation Set-up
 • 5. Shell Elements. Meshing
 • 6. Shell Elements. Results Review Post-Process

 • 5. FINITE ELEMENT ANALYSIS PROCESS. Beam Elements
 • 1. Beam Elements. Theory
 • 2.1 Bridge Structure.7z
 • 2. Beam Elements. Geometry Description
 • 3. Beam Elements. Definition in Simulation
 • 4. Beam Elements. Joints
 • 5. Beam Elements. Constraints
 • 6. Beam Elements. External Loads
 • 7. Beam Elements. Meshing
 • 8. Beam Elements. Results Review. Post-Process. Part I
 • 9. Beam Elements. Results Review. Post-Process. Part II

 • 6. PROJECT 01 MOTORBIKE CHASSIS
 • 1. BIKE CHASSIS. Project Presentation
 • 2.1 CHASSIS MOTORBIKE.7z
 • 2. BIKE CHASSIS. Geometry Preparation. Part I
 • 3. BIKE CHASSIS. Geometry Preparation. Part II
 • 4. BIKE CHASSIS. Elements Definition and Materials
 • 5. BIKE CHASSIS. Constraints and Contacts Intro
 • 6. BIKE CHASSIS. External Loads. Part I
 • 7. BIKE CHASSIS. External Loads. Part II
 • 8. BIKE CHASSIS. Meshing
 • 9. BIKE CHASSIS. Results Review. Post-Process
 • 10. BIKE CHASSIS. Complete Frequency Analysis

 • 7. PROJECT 02 TRUCK CHASSIS
 • 1. TRUCK CHASSIS. Project Presentation
 • 2.1 TRUCK CHASSIS.7z
 • 2. TRUCK CHASSIS. Geometry Preparation. Part I
 • 3. TRUCK CHASSIS. Geometry Preparation. Part II
 • 4. TRUCK CHASSIS. Shell Elements Definition and Materials
 • 5. TRUCK CHASSIS. Constraints and Contacts revision
 • 6. TRUCK CHASSIS. External Loads
 • 7. TRUCK CHASSIS. Meshing and Solver
 • 8. TRUCK CHASSIS. Results Review. Post-Process

 • 8. PROJECT 03 BUGGY CHASSIS
 • 1. BUGGY CHASSIS. Project Presentation
 • 2.1 COCKPIT BUGGY.7z
 • 2. BUGGY CHASSIS. Geometry Preparation
 • 3. BUGGY CHASSIS. Beam Elements Definition and Materials
 • 4. BUGGY CHASSIS. Joints Revision
 • 5. BUGGY CHASSIS. Constraints and Loads for Max Bump
 • 6. BUGGY CHASSIS. Beam Elements Meshing
 • 7. BUGGY CHASSIS. Max Bump Results Review. Post-Process
 • 8. BUGGY CHASSIS. RollOver Simulation

 • 9. CONCLUSION
 • 1. Conclusions and Next Steps
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 27082
  حجم: 4838 مگابایت
  مدت زمان: 431 دقیقه
  تاریخ انتشار: 27 آذر 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید