وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Solidworks CAD Basics & Siemens NX CAD CAM & Post Builder

سرفصل های دوره

Solidworks 2022 & NX CAD (Modelling - Assembly - Drafting) + NX CAM (Manufacturing) + NX Post Builder


1. Introduction
 • 1. Introduction

 • 2. NX CAM And Post Builder Practical Course Introduction And General steps
 • 1. NX CAM And Post Builder Overview
 • 2.1 Additional Parts.rar
 • 2.2 Cam Parts.rar
 • 2. CAM General Steps 3 Axis Rough And Finish Operations -

 • 3. Milling 3 Axis Operations (Roughing And Finishing)
 • 1. 3 Axis Rough Operations Plunge Milling -
 • 2. 3 Axis Rough Operations Corner Rough -
 • 3. 3 Axis Planar operation and Planar with IBW
 • 4. 3 Axis Face Milling operation and Face Milling Manual
 • 5. 3 Axis Finish Operations Z Level Profile -
 • 6. 3 Axis Finish Operations Z Level Corner Finish -
 • 7. 3 Axis Finish Operations More Operations -
 • 8. 3 Axis Finish Operations Another Example -

 • 4. Milling Multi Axis Operations And Machine Simulation
 • 1.1 CAM Multi axis parts.rar
 • 1. Multi axis Finish Operations Streamline operation -
 • 2. Multi axis Finish Operations Tool Axis Control-1 -
 • 3. Multi axis Finish Operations Tool Axis Control-2 -
 • 4. Multi axis Finish Operations Tool Axis Control-3 -
 • 5. Multi axis Finish Operations Tool Axis Control-4 -
 • 6. Multi axis Finish Operations Tool Axis Control-5 -
 • 7. Multi axis Finish Operations Z Level 5 Axis Operation 1 -
 • 8. Multi axis Finish Operations Z Level 5 Axis Operation 2 -
 • 9. Multi 4 axis Finish Operations Streamline operation - with Machine Simulation

 • 5. Drilling And Wire EDM Operations
 • 1. Drilling Operations
 • 2. Wire EDM Operation

 • 6. Cutting Parameters And Non-Cutting Moves
 • 1. Cutting Parameters And Non-Cutting Moves part 1-2
 • 2. Cutting Parameters And Non-Cutting Moves part 2-2

 • 7. Blank And Tool Creation and Cut levels option
 • 1. Cut Levels
 • 2. Cut Levels Ranges
 • 3. Blank And Tool Creation

 • 8. Turning Operations Basics
 • 1. Turning Operations 1
 • 2. Turning Operations 2

 • 9. Post Builder Basics
 • 1. Post Builder 3 Axis Milling
 • 2. Post Builder Multi Axis Milling
 • 3. Post Builder Fanuc Example

 • 10. -NX CAM Projects
 • 1. Project 1 Milling 3 Axis
 • 2. Project 2 Milling Multi Axis
 • 3. Project 3 Turning Operations
 • 4. Project 4 Drilling Operations
 • 5. Project 5 Feature Based Machining
 • 6. Project 6 General Milling And Drilling Operations
 • 7. Project 7 - Multi Blade operations
 • 8. Project 8 Milling Multi Axis with different Tool Axis positions
 • 9. Project 9 Hole Milling And Thread Milling
 • 10. Project 10 Groove Milling
 • 11. Project 11 Millturn Operations
 • 12. Project 12 Milling 3 Axis And Indexing

 • 11. NX CAD Interface And Sketching
 • 1. NX CAD Interface and Concept
 • 2. NX Sketch Part 1
 • 3. NX Sketch Part 2
 • 4. NX Sketch Constrains
 • 5. NX Sketch Exercise

 • 12. NX Extrude And Revolve
 • 1. NX Extrude
 • 2. NX Extrude and Revolve
 • 3. NX Extrude Exercise
 • 4. NX Revolve Exercise

 • 13. NX CAD Features
 • 1. NX Edge Blend, Draft, Shell, Trim Body, Chamfer, Hole
 • 2. NX Modeling Exercise
 • 3. Emboss, Emboss Body, Extract Geometry
 • 4. Emboss, Emboss Body, Offset Emboss, Groove
 • 5. Trim Sheet, Split body, Trim and Extend, Extend Sheet, Divide face, Delete Body
 • 6. Offset Face, Offset Surface, Variable Offset, Thicken, Bounding body, Scale
 • 7. Project curve, Offset Curve, Offset Curve on face
 • 8. Intersection Curve, Bridge Curve, Isoperimetric Curve, Helix, Tube, Swept
 • 9. Isoperimetric Curve, Combined Projection, Curve on surface
 • 10. Extract Virtual curve, Isocline Curve
 • 11. Sweep Features
 • 12. Additional Features - Dart, Block, Sphere, Cyl, Cone

 • 14. Synchronous Modeling
 • 1. Synchronous Modeling

 • 15. NX Surface Modelling
 • 1. Surface Through Curves
 • 2. Surface Through Curves Mesh
 • 3. Studio Surface, Fill Surface
 • 4. N-Sided Surface
 • 5. Law Extension, Silhouette Flange
 • 6. Law Extension, Extension
 • 7. Four Points Surface, Surface Through Points

 • 16. CAD Modelling Exercises
 • 1. Modeling Exercise 1
 • 2. Modeling Exercise 2
 • 3. Modeling Exercise 3
 • 4. Modeling Exercise 4

 • 17. Assembly And Drafting Overview
 • 1.1 Cad Parts.rar
 • 1. Assembly 1
 • 2. Assembly 2
 • 3. Assembly 3
 • 4. Drafting Overview
 • 5. Drafting Title Block

 • 18. Solidworks CAD (Modelling)
 • 1. Solidworks Interface
 • 2. Soildworks Sketch Line-Rectangle-Circle-Smart Dimensions -
 • 3. Soildworks Sketch Fillet-Chamfer-Ellipse-Arc-Spline-Edit Sketch -
 • 4. Trim and Extend
 • 5. Offset-Linear and Circular Pattern-Mirror
 • 6. Move-Rotate-Copy-Stretch-Scale
 • 7. Extrude Overview
 • 8. Extrude Options
 • 9. Extrude Cut-Fillet-Chamfer
 • 10. Revolve-Revolve Cut
 • 11. Swept-Lofted
 • 12. Swept Cut-Rib-Shell-Draft-Linear Pattern-Mirror
 • 13. Circular Pattern

 • 19. Assembly Basics
 • 1.1 1.rar
 • 1.2 2.rar
 • 1. Assembly Basics 1
 • 2. Assembly Basics 2

 • 20. Drafting Basics
 • 1. Drafting Basics 1
 • 2. Drafting Basics 2
 • 3. Drafting Basics 3
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 17697
  حجم: 6278 مگابایت
  مدت زمان: 654 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 مرداد 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید