وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Comprehensive SolidWorks Composer Course / Zero to Hero

سرفصل های دوره

Creating Interactive User manuals, illustrative images, Animated Videos & a lot more for New Products and Machines


1. Introduction
 • 1. SolidWorks Composer Course Introduction
 • 2. What Can SolidWorks Composer do
 • 3. The Differences Between SolidWorks and SolidWorks Composer
 • 4.1 - SolidWorks Academy - Composer Course - Models.rar
 • 4.2 - SolidWorks Academy - Composer Course - Models.rar
 • 4. Exercise Files & Projects

 • 2. Project 1 - Product Demonstration - Interactive Catalogue (Scooter)
 • 1. Create a New Project & Load the product
 • 2. Load Another product into the project
 • 3. Features Options - Render Tab
 • 4. Document Properties
 • 5. Create New views
 • 6. Render Modes
 • 7. Perspective View and its degree
 • 8. Digger
 • 9. Views, Camera Views and Intelligent views
 • 10. High Resolution Images
 • 11. Insert 2D images
 • 12. Add Description Text
 • 13. Views Links with Created Objects
 • 14. Format Style
 • 15. Apply Button to Many Pages
 • 16. Create Home Button and Apply it on all Pages
 • 17. Text Buttons
 • 18. Events - Lock, Zoom etc...
 • 19. Change the Lable to Text
 • 20. Movement - Rotation
 • 21. Assignment - Fold-able Body
 • 22. Spare Parts - 1 liner explosion - Shown and ghost parts
 • 23. Create BOM for exploded Spare Parts
 • 24. Spare Parts - 2 liner explosion - Shown and hidden parts
 • 25. Create BOM for exploded Shown Spare Parts
 • 26. Spare Parts - Free Drag
 • 27. Create BOM for exploded Shown Spare Parts
 • 28. Create Explosion path for exploded parts
 • 29. Assignment - Spare Part
 • 30. Control the Information Shown on Bill Of Materials
 • 31. Change the Render mode
 • 32. Export the created views as Technical Illustrations
 • 33. Explain some of the features in Window Tab and the time line
 • 34. Adjusting the Whole Document
 • 35. Publish the Document as Interactive Catalogue
 • 36. Create professional lightened image of the product
 • 37. Assignment - Adjusting Two Other Photos

 • 3. Simple product - Actors and Geometry actors principles
 • 1. Actors Definition
 • 2. Using geometry actor as buttons
 • 3. Set Neutral properties and Restore Neutral Properties
 • 4. Smart view
 • 5. Technical Illustration Detail Views
 • 6. Adjust Page Size Setting
 • 7. Intelligent Views

 • 4. Project 3 Product Demonstration (3D Printer) Interactive Video
 • 1. Create new Project and switch to animation mode
 • 2. Animation Mode & Time line
 • 3. Understand the Keys Auto-Keys Functions
 • 4. Create Geometry Factor with Shaped Path - 1
 • 5. Create Geometry Factor with Shaped Path - 2
 • 6. BOM Table with Fixed Numbers
 • 7. Apply texture to a part
 • 8. Measure - Add Dimension to the Project
 • 9. Make an Animation for the Model Movements
 • 10. Adjust Lightening During the Video
 • 11. Animation Library - Install
 • 12. Animation Library - Remove
 • 13. Animation Library - Roll
 • 14. Animation Library - Un-Screw
 • 15. Animation Library - Screw
 • 16. Animation Library - Un-Tighten
 • 17. Animate Dismantling the Model
 • 18. Animate Re-Mantling the Model
 • 19. The Animation Control Buttons
 • 20. Compare Motion Library and Dismantling-Remantling Process
 • 21. Animation library, Highlight Group
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 36653
  حجم: 4381 مگابایت
  مدت زمان: 355 دقیقه
  تاریخ انتشار: 26 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید