وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

7 Days of Code – React Native Course

سرفصل های دوره

Plan and build the entire app in 7 days! Use Javascript and React (React Native) to achieve that. No 3rd party dep used.


1 - Introduction
 • 1 - Preview
 • 2 - Requirements
 • 3 - How to approach the Lectures
 • 4 - App-Design-React-Native.pdf
 • 4 - Planning
 • 4 - app-design-react-native.zip
 • 5 - Planning Addition

 • 2 - Day 1 App Layout
 • 6 - Introduction
 • 7 - App-Design-React-Native.pdf
 • 7 - Code.txt
 • 7 - Complete Project.txt
 • 7 - Setup Project
 • 7 - app-design-react-native.zip
 • 8 - Activity item and timer
 • 8 - Code.txt
 • 9 - Code.txt
 • 9 - Home screen
 • 10 - Code.txt
 • 10 - Data and Flat list
 • 11 - Code.txt
 • 11 - Place the content to the top
 • 12 - Add variables and container padding
 • 12 - Code.txt
 • 13 - Code.txt
 • 13 - Override Text
 • 14 - Code.txt
 • 14 - Highlight View
 • 15 - Code.txt
 • 15 - Row and more stylings
 • 16 - Code.txt
 • 16 - Timer color and Status Panel
 • 17 - Code.txt
 • 17 - Pan handler Animation
 • 18 - Code.txt
 • 18 - Spring to original position

 • 3 - Day 2 Activation
 • 19 - Introduction
 • 20 - Code.txt
 • 20 - Monitor gesture state
 • 21 - Activation callback
 • 21 - Code.txt
 • 22 - Async storage
 • 22 - Code.txt
 • 23 - Check if storage enabled
 • 23 - Code.txt
 • 24 - Activate item
 • 24 - Code.txt
 • 25 - Code.txt
 • 25 - Visual activation change
 • 26 - Code.txt
 • 26 - One activation at the time
 • 27 - Code.txt
 • 27 - Save data to storage
 • 28 - Code.txt
 • 28 - Loading dots animation
 • 29 - Code.txt
 • 29 - Loading dots improvements

 • 4 - Day 3 Timer
 • 30 - Introduction
 • 31 - Code.txt
 • 31 - Tick function
 • 32 - Accumulate time
 • 32 - Code.txt
 • 33 - Code.txt
 • 33 - Stop timer
 • 34 - Check for previous item
 • 34 - Code.txt
 • 35 - Code.txt
 • 35 - Display timer
 • 36 - Code.txt
 • 36 - Store updated time
 • 37 - Code.txt
 • 37 - UX Improvements
 • 38 - Code.txt
 • 38 - Handle browser refresh
 • 39 - Code.txt
 • 39 - Handle mobile device saving

 • 5 - Day 4 Item Create
 • 40 - Introduction
 • 41 - Code.txt
 • 41 - Flow Modal
 • 42 - Add input to modal
 • 42 - Code.txt
 • 43 - Code.txt
 • 43 - Reusable button
 • 44 - Code.txt
 • 44 - Get new item data
 • 45 - Code.txt
 • 45 - Display error and disable button
 • 46 - Close and show the modal
 • 46 - Code.txt
 • 47 - Add new item
 • 47 - Code.txt
 • 48 - Code.txt
 • 48 - Max width of container
 • 49 - Add button icon
 • 49 - Code.txt
 • 50 - Code.txt
 • 50 - Disable scroll

 • 6 - Day 5 Item Detail
 • 51 - Introduction
 • 52 - Code.txt
 • 52 - Item detail screen
 • 53 - Code.txt
 • 53 - Full screen modal
 • 54 - Code.txt
 • 54 - Detail screen layout
 • 55 - Code.txt
 • 55 - Handle double click
 • 56 - Code.txt
 • 56 - Set focused item
 • 57 - Code.txt
 • 57 - Pass time into detail
 • 58 - Code.txt
 • 58 - Delete Button Style

 • 7 - Day 6 Item UpdateDelete
 • 59 - Introduction
 • 60 - Code.txt
 • 60 - Editing Mode
 • 61 - Code.txt
 • 61 - Item edit works
 • 62 - Code.txt
 • 62 - Fix button position
 • 63 - Code.txt
 • 63 - Prompt modal
 • 64 - Code.txt
 • 64 - Prompt handler functions
 • 65 - Code.txt
 • 65 - Delete works
 • 66 - Code.txt
 • 66 - Display current date

 • 8 - Day 7 Tutorial and Wrapup
 • 67 - Introduction
 • 68 - Code.txt
 • 68 - Tutorial Screen
 • 69 - Code.txt
 • 69 - Stepping
 • 70 - Code.txt
 • 70 - Preview Item
 • 71 - Code.txt
 • 71 - Swiping right
 • 72 - Animation restart
 • 72 - Code.txt
 • 73 - Code.txt
 • 73 - Handle step 2
 • 74 - Code.txt
 • 74 - Preview item activity
 • 75 - Code.txt
 • 75 - Timeout to restart state
 • 76 - Code.txt
 • 76 - Step 3 Double tap
 • 77 - Code.txt
 • 77 - Disable controls
 • 78 - Code.txt
 • 78 - Hide tutorial
 • 79 - Code.txt
 • 79 - Store watch status to storage
 • 80 - Code.txt
 • 80 - Recap Course End
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 33072
  حجم: 4562 مگابایت
  مدت زمان: 508 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید