وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: Site Point

بهبود مداوم Agile بوسیله Kaizen و Scrum
شرکت:
بهبود مداوم Agile بوسیله Kaizen و Scrum
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 24 دقیقه
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
آموزش به تصویر کشیدن زیبای داده ها بوسیله D3.js
شرکت:
آموزش به تصویر کشیدن زیبای داده ها بوسیله D3.js
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 13 دقیقه
۲۹ مهر ۱۳۹۹
آموزش مدیریت کاربران در JIRA
شرکت:
آموزش مدیریت کاربران در JIRA
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۹ مهر ۱۳۹۹
کورس یادگیری کامل Ember در 30 دقیقه
شرکت:
کورس یادگیری کامل Ember در 30 دقیقه
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ مهر ۱۳۹۹
آموزش روندهای کار تیمی در Jira
شرکت:
آموزش روندهای کار تیمی در Jira
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ مهر ۱۳۹۹
آموزش موزیک سازی در وب بوسیله Web Audio API
شرکت:
آموزش موزیک سازی در وب بوسیله Web Audio API
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 5 دقیقه
۲۹ مهر ۱۳۹۹
آموزش ساخت برنامه های غیر متمرکز بوسیله Ethereum
شرکت:
آموزش ساخت برنامه های غیر متمرکز بوسیله Ethereum
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 12 دقیقه
۲۹ مهر ۱۳۹۹
فیلم یادگیری و کامل تایپ اسکریپت
شرکت:
فیلم یادگیری و کامل تایپ اسکریپت
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ مهر ۱۳۹۹
آموزش Rewrite و تست Redux
شرکت:
آموزش Rewrite و تست Redux
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 10 دقیقه
۲۹ مهر ۱۳۹۹
آموزش Responsive کردن وب سایت های موجود
شرکت:
آموزش Responsive کردن وب سایت های موجود
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 8 دقیقه
۲۹ مهر ۱۳۹۹