وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

استاد: Learn Tech Plus

دانلود و خرید 91 آموزش بدست Learn Tech Plus از شرکت هایی مثل Udemy و Udemy-Training در شاخه هایی از جمله آموزش ضد هک و امنیت شبکه و آموزش های اداری و آفیس و آموزش Adobe Photoshop و بسیاری آموزش های بیشتر در فرین مدیا.

Slack Ultimate Guide
شرکت:
Slack Ultimate Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۹ آبان ۱۴۰۲
Microsoft OneDrive Ultimate Guide
شرکت:
Microsoft OneDrive Ultimate Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۹ آبان ۱۴۰۲
Adobe Photoshop Presets
شرکت:
Adobe Photoshop Presets
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 1 دقیقه
۹ آبان ۱۴۰۲
Adobe Photoshop Layers
شرکت:
Adobe Photoshop Layers
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۹ آبان ۱۴۰۲
Adobe Lightroom Ultimate Guide
شرکت:
Adobe Lightroom Ultimate Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 5 دقیقه
۹ آبان ۱۴۰۲
Adobe XD Projects
شرکت:
Adobe XD Projects
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۷ آبان ۱۴۰۲
Adobe Spark Basics
شرکت:
Adobe Spark Basics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۷ آبان ۱۴۰۲
Adobe Photoshop Workspaces
شرکت:
Adobe Photoshop Workspaces
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ آبان ۱۴۰۲
Adobe Photoshop Video Overylay Design
شرکت:
Adobe Photoshop Video Overylay Design
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 17 دقیقه
۷ آبان ۱۴۰۲
Adobe Photoshop Toolbar Keyboard Shortcuts
شرکت:
Adobe Photoshop Toolbar Keyboard Shortcuts
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ آبان ۱۴۰۲
Adobe Photoshop Preferences
شرکت:
Adobe Photoshop Preferences
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ آبان ۱۴۰۲
Adobe Photoshop Photo Presets
شرکت:
Adobe Photoshop Photo Presets
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ آبان ۱۴۰۲
Adobe Photoshop Menu Keyboard Shortcuts
شرکت:
Adobe Photoshop Menu Keyboard Shortcuts
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ آبان ۱۴۰۲
Adobe Photoshop Layer Styles
شرکت:
Adobe Photoshop Layer Styles
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ آبان ۱۴۰۲
Adobe Photoshop Fill & Adjustment Layers
شرکت:
Adobe Photoshop Fill & Adjustment Layers
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ آبان ۱۴۰۲
Adobe Photoshop Export
شرکت:
Adobe Photoshop Export
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ آبان ۱۴۰۲
Adobe InDesign Projects
شرکت:
Adobe InDesign Projects
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 6 دقیقه
۷ آبان ۱۴۰۲
Adobe Illustrator Projects
شرکت:
Adobe Illustrator Projects
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 1 دقیقه
۷ آبان ۱۴۰۲
Adobe Dreamweaver Projects
شرکت:
Adobe Dreamweaver Projects
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 6 دقیقه
۷ آبان ۱۴۰۲
Adobe Color Basics
شرکت:
Adobe Color Basics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 4 دقیقه
۷ آبان ۱۴۰۲
Font Awesome Basics
شرکت:
Font Awesome Basics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Adobe XD Basics
شرکت:
Adobe XD Basics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 21 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Adobe InDesign Basics
شرکت:
Adobe InDesign Basics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 6 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Adobe Illustrator Basics
شرکت:
Adobe Illustrator Basics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 18 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲