وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

استاد: Alex Horea

دانلود و خرید 8 آموزش بدست Alex Horea از شرکت هایی مثل Udemy و Udemy-Training در شاخه هایی از جمله آموزش JavaScript و آموزش NodeJS و آموزش TypeScript و بسیاری آموزش های بیشتر در فرین مدیا.

Generative AI for NodeJs: OpenAI, LangChain – TypeScript
شرکت:
Generative AI for NodeJs: OpenAI, LangChain – TypeScript
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۰ تیر ۱۴۰۳
GitHub Copilot – The Complete Guide
شرکت:
GitHub Copilot – The Complete Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 27 دقیقه
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
Mastering Visual Studio Code (2024)
شرکت:
Mastering Visual Studio Code (2024)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
AWS & Typescript Masterclass – CDK V2, Serverless, React
شرکت:
AWS & Typescript Masterclass – CDK V2, Serverless, React
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Unit Testing for Typescript & NodeJs Developers with Jest
شرکت:
Unit Testing for Typescript & NodeJs Developers with Jest
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Typescript with React classes – quick start – Jest testing
شرکت:
Typescript with React classes – quick start – Jest testing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۸ فروردین ۱۴۰۲
NPM – Node package manager – Quickstart & Advanced
شرکت:
NPM – Node package manager – Quickstart & Advanced
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 3 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
تسلط بر ویژوال استدیو کد
شرکت:
تسلط بر ویژوال استدیو کد
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۰