وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Create a FullStack App with AWS API Gateway and AWS AppSync

سرفصل های دوره

Leveraging AWS CDK for Infrastructure as Code and Implementing Robust Testing Strategies for Your FullStack App with AWS


1. Introduction
 • 1. Course Resources.html
 • 2. Creating AWS Account
 • 3. Setting up AWS Credentials
 • 4. What is AWS CDK
 • 5. Setup and Deployment

 • 2. Appsync Section
 • 1. Architecture And AuthFlow
 • 2. Create and Deploy Users Table
 • 3. Deploy PostConfirmation Function Compute Stack
 • 4.1 Code.html
 • 4. PostConfirmation Logic Lambda
 • 5. Create and Deploy UserPool and UserPool Client
 • 6.1 Auth Flow Variables.html
 • 6. Walkthrough Auth Flow
 • 7.1 setup file.html
 • 7. Write Test Cases for Complete Auth Flow
 • 8. Implement And deploy Todo Table
 • 9.1 schema.html
 • 9. Create schema and deploy the schema
 • 10. Create And Deploy Todo Resolver And Walkthrough
 • 11.1 Scripts.html
 • 11. Testing Todo Create Todo Resolver
 • 12.1 AppsyncFunctionslistTodoindex.ts.html
 • 12. 16.Create List Todo Resolver and WalkThrough List Todo Resolver
 • 13.1 user calls listTodos.html
 • 13. Test List Todo Resolver
 • 14.1 AppsyncFunctionsdeleteTodoindex.ts.html
 • 14. Create And Walkthrough Delete TodoResolver
 • 15.1 user calls deleteTodo.html
 • 15. Test Delete Todo Resolver
 • 16.1 AppsyncFunctionsupdateTodoindex.ts.html
 • 16. Create and walkthrough Update TodoResolver
 • 17.1 user calls updateTodo.html
 • 17. Test Update Resolver

 • 3. APIGateway
 • 1. API Gateway Architecture and Construct Deployment
 • 2.1 APIGatewayFunctionsPutTodoindex.ts.html
 • 2. PutTodo-1
 • 3. PutTodo-2
 • 4.1 APIGatewayFunctionsGetTodosindex.ts.html
 • 4. Create List Todo Lambda function and Walkough
 • 5.1 Test Create and List Todo.html
 • 5. Test Create and List Todo
 • 6.1 Update and Delete.html
 • 6. Update And Delete
 • 7. FinalsTests

 • 4. Amplify Front End Deployment
 • 1. Deploying Our Front End
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 36663
  حجم: 2810 مگابایت
  مدت زمان: 278 دقیقه
  تاریخ انتشار: 26 اردیبهشت 1403
  دیگر آموزش های این مدرس
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید