وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Troubleshooting Difficult Problems in Windows

سرفصل های دوره

Not every problem on PCs has a simple solution. The concepts in this course will be demonstrated by focusing on real-world examples of problems that people face with their PCs, and how to troubleshoot those specific problems.


1. Course Overview
 • 1. Course Overview

 • 2. The Methodology of Troubleshooting
 • 1. Course Introduction
 • 2. Module Introduction
 • 3. The Internal PC System
 • 4. The External PC Ecosystem
 • 5. Talking to PC Users About Problems
 • 6. What Commonly Goes Wrong with PCs
 • 7. Summary

 • 03. Dissecting the Windows File System and Disk Structure
 • 01. Module Introduction
 • 02. Understanding the Windows Disk Structure on PCs
 • 03. The Different Partition Types and File Systems, Part 1
 • 04. The Different Partition Types and File Systems, Part 2
 • 05. The Windows Boot System
 • 06. The Windows OS File Structure, Part 1
 • 07. The Windows OS File Structure, Part 2
 • 08. The Windows OS File Structure, Part 3
 • 09. The Windows OS File Structure, Part 4
 • 10. The Windows OS File Structure, Part 5 - User Folders
 • 11. The Windows OS File Structure, Part 6 - Log Files
 • 12. Summary

 • 04. Understanding Networking on PCs
 • 01. Module Introduction
 • 02. Different Types of Network Connections in Windows
 • 03. Obtaining Information About Network Connections, Part 1
 • 04. Obtaining Information About Network Connections, Part 2
 • 05. Obtaining Information About Network Connections, Part 3
 • 06. Obtaining Information About Network Connections, Part 4
 • 07. Configuring Advanced Network Settings, Part 1
 • 08. Configuring Advanced Network Settings, Part 2
 • 09. Configuring the Windows Firewall, Part 1
 • 10. Configuring the Windows Firewall, Part 2
 • 11. Troubleshooting Network Problems, Part 1
 • 12. Troubleshooting Network Problems, Part 2
 • 13. Summary

 • 05. Advanced Troubleshooting and Repair Methods
 • 01. Module Introduction
 • 02. Repairing the Windows Boot System, Part 1
 • 03. Repairing the Windows Boot System, Part 2
 • 05. Using BcdEdit to Manage the Boot System
 • 06. Using Safe Mode
 • 07. Windows Diagnostic Startup
 • 08. Using System Restore
 • 09. Accessing System Restore from the Recovery Options
 • 10. Resetting a Windows 8.1 or Windows 10 PC
 • 11. Using the Automated Troubleshooters
 • 12. Creating Recovery Media in Windows
 • 13. Configuring a PC for Remote Access
 • 14. Using Remote Desktop
 • 15. Using Windows Remote Assistance
 • 16. Working in a Remote Assistance Session
 • 17. Using Windows 10 Quick Assist
 • 18. Using the Problem Steps Recorder
 • 19. Using the Game Bar Recorder
 • 20. Summary

 • 06. Getting Helpful Diagnostics from the Administrative Tools
 • 01. Module Introduction
 • 02. The Windows Administrative Tools
 • 03. The Computer Management Console
 • 04. Local Security Policy and Group Policy
 • 05. Managing Windows Services
 • 06. Firewall with Advanced Security
 • 07. Windows Memory Diagnostics
 • 08. Looking Around the Even Viewer
 • 09. Attaching a Task to an Event
 • 10. Creating a Custom Event View
 • 11. Filtering Event and Log File Information
 • 12. Getting Information About the PC
 • 13. The System Information Panel
 • 14. The System Information Panel
 • 15. Getting Information from Task Manager
 • 16. The Performance Monitor
 • 17. The Resource Monitor
 • 18. Summary

 • 07. Using Sysinternals for Troubleshooting
 • 01. Module Introduction
 • 02. Introducing Microsoft Sysinternals
 • 03. File and Disk Utilities
 • 04. AccessEnum
 • 05. ShareEnum
 • 06. Networking Utilities
 • 07. TCPView
 • 08. Autoruns
 • 09. Process Utilities
 • 10. Process Explorer
 • 11. Process Monitor
 • 12. Security Utilities
 • 13. System Information and Miscellaneous Utilities
 • 14. RamMap
 • 15. Blue Screen View
 • 16. Summary
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 18228
  حجم: 672 مگابایت
  مدت زمان: 220 دقیقه
  تاریخ انتشار: 31 مرداد 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید