در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Windows File System Troubleshooting

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Learn how to troubleshoot and repair files, file systems, and permissions problems in Windows 7, 8.1, and 10, like a pro.


1. Course Overview
 • 1. Course Overview

 • 2. The Windows File System In-depth
 • 1. Course Introduction
 • 2. Module Introduction
 • 3. The Windows File and Folder Structure
 • 4. Windows System Files and Folders - Part 1
 • 5. Windows System Files and Folders - Part 2
 • 6. Critical Windows System Files and Folders
 • 7. Software and App Folders
 • 8. Summary

 • 3. Troubleshooting Disk and File Errors
 • 01. Introduction
 • 02. The Different Windows File Systems
 • 03. Managing and Repairing Disk Errors
 • 04. Using the Windows Disk Management Console
 • 05. Diskpart
 • 06. Using Safe Mode and Diagnostic Mode
 • 07. Starting Windows in the Recovery Console and Command Interface
 • 08. Repairing the Windows Boot System
 • 09. Creating a New Windows Boot System
 • 10. Summary

 • 4. Managing Permissions, Ownership, and Auditing
 • 01. Module Introduction
 • 02. Managing Users and User Groups in Windows
 • 03. Managing Sharing on a PC and a Network
 • 04. Understanding File and Folder Permissions
 • 05. Setting Basic Permission Types
 • 06. Setting Advanced Permission Types
 • 07. Configuring and Managing Disk Quotas
 • 08. Setting and Managing NTFS Inheritance
 • 09. Taking Ownership of Files and Folders
 • 10. Auditing File and Folder Permissions
 • 11. Universally Resetting Permissions
 • 12. Summary

 • 5. Managing Security and Permissions
 • 01. Introduction
 • 02. What Are EFS and Bitlocker-
 • 03. Encrypting and Decrypting Files and Folders Using EFS
 • 04. Encrypting and Decrypting Files and Folders with Cipher.exe
 • 05. Backing up the EFS Encryption Key
 • 06. Managing and Importing EFS Keys
 • 07. Using Bitlocker Without a TPM Chip
 • 08. Preparing, Clearing, and Managing a Trusted Platform Module (TPM)
 • 09. Encrypting Drives with Bitlocker
 • 10. Encrypting Drives with Bitlocker to Go
 • 11. Additional Notes About Using Bitlocker
 • 12. Summary