در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Windows Installation, Updating, and Recovery Troubleshooting

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

In this course, you will learn to create reliable PCs. When you're finished you will have the skills to install, update and recover PCs.


1. Course Overview
 • 1. Course Overview

 • 2. Preventing Problems When Installing Windows
 • 01. Course Introduction
 • 02. Module Introduction
 • 03. Windows Versions, Images, and Downloads
 • 04. Creating Custom Installation Media
 • 05. Different Ways to Install Windows
 • 06. Managing Upgrade and Rescue Installations
 • 07. Exploring the Windows Boot System
 • 08. Looking at the Windows Boot Partitions
 • 09. Troubleshooting and Repairing the Windows Boot Partitions (BIOS)
 • 10. Troubleshooting and Repairing the Windows Boot Partitions (UEFI)
 • 11. Additional Boot System Repair Commands
 • 12. Rebuilding and Moving the Boot Partition- Part 1
 • 13. Rebuilding and Moving the Boot Partition- Part 2
 • 14. Summary

 • 3. Troubleshooting Updates, Service Packs, and Feature Packs
 • 01. Module Introduction
 • 02. Managing Windows Update (Windows 7)
 • 03. Managing Windows Update (Windows 8.1)
 • 04. Managing Windows Update (Windows 10)
 • 05. Hiding Updates in Windows 7 and Windows 8.1
 • 06. Hiding Updates in Windows 10
 • 07. Managing Windows Updates Manually
 • 08. Managing Feature Packs and Service Packs
 • 09. Resetting Windows Update
 • 10. Installing Device Drivers in Windows
 • 11. Identifying Unknown Drivers
 • 12. Installing Legacy Device Drivers
 • 13. Managing Device Driver Properties
 • 14. Troubleshooting and Rolling Back Drivers
 • 15. Summary

 • 4. Managing Windows Resilience and Recovery
 • 01. Introduction
 • 02. Using Safe Mode in Windows 7
 • 03. Using Safe Mode in Windows 8.1 and Windows 10
 • 04. Using Diagnostic Mode
 • 05. Managing System Restore and Creating Restore Points in Windows
 • 06. Restoring System Restore Points
 • 07. Using the Recovery Console in Windows 7
 • 08. Using the Recovery Console in Windows 8.1 and Windows 10
 • 09. Creating Recovery Media in Windows 7
 • 10. Creating Recovery Media in Windows 8.1
 • 11. Creating Recovery Media in Windows 10
 • 12. Creating and Restoring System Image Backups in Windows 7
 • 13. Creating and Restoring System Image Backups in Windows 8.1
 • 14. Creating and Restoring System Image Backups in Windows 10
 • 15. Using Windows Reset in Windows 8.1 and Windows 10
 • 16. Summary