وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

استاد: John Christopher

دانلود و خرید 37 آموزش بدست John Christopher از شرکت هایی مثل Udemy و Udemy-Training در شاخه هایی از جمله آموزش Microsoft Azure و شبکه و سیستم عامل و آموزش ضد هک و امنیت شبکه و بسیاری آموزش های بیشتر در فرین مدیا.

Microsoft Applied Skills: Configure secure Azure networking
شرکت:
Microsoft Applied Skills: Configure secure Azure networking
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 20 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Microsoft Sentinel course with hands on sims for beginners
شرکت:
Microsoft Sentinel course with hands on sims for beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 25 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
Microsoft Defender Course with hands on training and sims
شرکت:
Microsoft Defender Course with hands on training and sims
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
SC-200 Microsoft Security Operations Analyst Course & SIMs
شرکت:
SC-200 Microsoft Security Operations Analyst Course & SIMs
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۲۸ آذر ۱۴۰۲
SC-400 Course Microsoft Information Protection Administrator
شرکت:
SC-400 Course Microsoft Information Protection Administrator
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
SC-300 Course: Microsoft Identity and Access Administrator
شرکت:
SC-300 Course: Microsoft Identity and Access Administrator
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
MS-900 Course with Practice Sims. Microsoft 365 Fundamentals
شرکت:
MS-900 Course with Practice Sims. Microsoft 365 Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
MS-700 Managing Microsoft Teams Training & Lab Simulations
شرکت:
MS-700 Managing Microsoft Teams Training & Lab Simulations
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
MD-102 Endpoint Administrator Associate course with SIMS!
شرکت:
MD-102 Endpoint Administrator Associate course with SIMS!
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت و 9 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Intune (MDM / MAM) Microsoft training course with HANDS ON
شرکت:
Intune (MDM / MAM) Microsoft training course with HANDS ON
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 23 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
AI-900 Course Azure AI Fundamentals with Virtual Simulations
شرکت:
AI-900 Course Azure AI Fundamentals with Virtual Simulations
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۲ آذر ۱۴۰۲
AZ-801 Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services
شرکت:
AZ-801 Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
AZ-700 Designing & Implementing Azure Networking with SIMS
شرکت:
AZ-700 Designing & Implementing Azure Networking with SIMS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 3 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
AZ-500 Microsoft Azure Security Technologies with SIMS
شرکت:
AZ-500 Microsoft Azure Security Technologies with SIMS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
AZ-305 Designing Microsoft Azure Infrastructure with SIMS!
شرکت:
AZ-305 Designing Microsoft Azure Infrastructure with SIMS!
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Exchange Server & Exchange Online course with hands on demos
شرکت:
Exchange Server & Exchange Online course with hands on demos
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت و 18 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
AZ-140 Configuring & Operating MS Azure Virtual Desktop AVD
شرکت:
AZ-140 Configuring & Operating MS Azure Virtual Desktop AVD
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 29 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
AZ-720 Troubleshooting Microsoft Azure Connectivity course
شرکت:
AZ-720 Troubleshooting Microsoft Azure Connectivity course
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
AZ-700 Designing & Implementing Azure Networking with SIMS
شرکت:
AZ-700 Designing & Implementing Azure Networking with SIMS
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 3 دقیقه
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
AZ-700 Designing & Implementing Azure Networking with SIMS
شرکت:
AZ-700 Designing & Implementing Azure Networking with SIMS
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 3 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Azure IT Administration Microsoft Course with SIMULATIONS
شرکت:
Azure IT Administration Microsoft Course with SIMULATIONS
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت و 25 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals with SIMULATIONS
شرکت:
AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals with SIMULATIONS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 15 دقیقه
۲۸ دی ۱۴۰۱