وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

استاد: John Christopher

دانلود و خرید 27 آموزش بدست John Christopher از شرکت هایی مثل Udemy و Udemy-Training در شاخه هایی از جمله آموزش Microsoft Azure و آموزش Windows Server و شبکه و سیستم عامل و بسیاری آموزش های بیشتر در فرین مدیا.

AZ-801 Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services
شرکت:
AZ-801 Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
AZ-700 Designing & Implementing Azure Networking with SIMS
شرکت:
AZ-700 Designing & Implementing Azure Networking with SIMS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 3 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
AZ-500 Microsoft Azure Security Technologies with SIMS
شرکت:
AZ-500 Microsoft Azure Security Technologies with SIMS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
AZ-305 Designing Microsoft Azure Infrastructure with SIMS!
شرکت:
AZ-305 Designing Microsoft Azure Infrastructure with SIMS!
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Exchange Server & Exchange Online course with hands on demos
شرکت:
Exchange Server & Exchange Online course with hands on demos
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت و 18 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
AZ-140 Configuring & Operating MS Azure Virtual Desktop AVD
شرکت:
AZ-140 Configuring & Operating MS Azure Virtual Desktop AVD
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 29 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
AZ-720 Troubleshooting Microsoft Azure Connectivity course
شرکت:
AZ-720 Troubleshooting Microsoft Azure Connectivity course
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
AZ-700 Designing & Implementing Azure Networking with SIMS
شرکت:
AZ-700 Designing & Implementing Azure Networking with SIMS
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 3 دقیقه
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
AZ-700 Designing & Implementing Azure Networking with SIMS
شرکت:
AZ-700 Designing & Implementing Azure Networking with SIMS
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 3 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Azure IT Administration Microsoft Course with SIMULATIONS
شرکت:
Azure IT Administration Microsoft Course with SIMULATIONS
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت و 25 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals with SIMULATIONS
شرکت:
AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals with SIMULATIONS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 15 دقیقه
۲۸ دی ۱۴۰۱
SC-300 Course: Microsoft Identity and Access Administrator
شرکت:
SC-300 Course: Microsoft Identity and Access Administrator
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 7 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۱
دوره هویت و خدمات در Microsoft 365
شرکت:
دوره هویت و خدمات در Microsoft 365
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 28 دقیقه
۱۱ آبان ۱۴۰۱