وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

AZ-801 Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services

سرفصل های دوره

Get prepared for the AZ-801 exam with instructor led labs and hands on simulations available 24/7


1. Introduction
 • 1. Welcome to the course!
 • 2. Understanding the Microsoft Environment
 • 3. Having a Solid Foundation of Active Directory Domains
 • 4. Having a Solid Foundation of RAS, DMZ, and Virtualization
 • 5. Having a Solid Foundation of the Microsoft Cloud Services
 • 6. IMPORTANT Using Assignments in the course

 • 2. Setting up for hands on
 • 1. This is a follow up from the AZ-800
 • 2. Introduction to practicing hands on
 • 3. Downloading Windows Server 2022 ISO
 • 4. Getting Hyper-V Installed on Windows
 • 5. Creating a Virtual Switch in Hyper-V
 • 6. Installing a Windows Server 2022 Virtual Machine
 • 7. Installing a second Windows Server 2022 Virtual Machine
 • 8. Downloading the Windows 11 ISO
 • 9. Installing a Windows 11 virtual machine
 • 10. Deploy and manage domain controllers on-premises
 • 11. Joining a server to a domain
 • 12. Joining Windows 11 to a domain
 • 13. Creating a trial Microsoft 365Azure Account
 • 14. Adding a subscription to your Azure account
 • 15. Connect your On-Premise ADDS Domain to Azure AD using Azure AD Connect

 • 3. Secure Windows Server operating system
 • 1. Configure and manage exploit protection
 • 2. Configure and manage Windows Defender Application Control
 • 3. Activating a free trial for Windows Defender for Endpoint
 • 4. Configure and manage Windows Defender for Endpoint
 • 5. Configure and manage Windows Defender Credential Guard
 • 6. Configure SmartScreen
 • 7. Implement operating system security by using Group Policies
 • 8. SIMULATION Go into Defender for Endpoint settings and enable the Automated....html

 • 4. Secure a hybrid Active Directory (AD) infrastructure
 • 1. Configure password policies
 • 2. Enable password block lists
 • 3. Manage protected users
 • 4. Manage account security on a Read-Only Domain Controller (RODC)
 • 5. Harden domain controllers
 • 6. Configure authentication policies silos
 • 7. Restrict access to domain controllers
 • 8. Configure account security
 • 9.1 Builtin Groups.pdf
 • 9. Manage AD built-in administrative groups
 • 10. Manage AD delegation
 • 11. Implement and manage Microsoft Defender for Identity
 • 12. SIMULATION Create a pre-staged RODC computer object in Active Directory.html
 • 13. SIMULATION Go into the Defender for Identity settings and set the FQDN.html

 • 5. Identify and remediate Windows Server security issues by using Azure services
 • 1. Monitor on-premises servers & Azure IaaS VMs by using Microsoft Sentinel
 • 2. Identify & remediate security issues on-premises servers & VMs by using Defender
 • 3. SIMULATION Open Azure Defender for Cloud and download the Recommendation.html

 • 6. Secure Windows Server networking
 • 1. Manage Windows Defender Firewall
 • 2. Implement domain isolation and connection security rules
 • 3. SIMULATION Enable a domain isolation policy on NYC-DC1.html

 • 7. Secure Windows Server storage
 • 1. Manage Windows BitLocker Drive Encryption (BitLocker)
 • 2. Manage and recover encrypted volumes
 • 3. Enable storage encryption by using Azure Disk Encryption
 • 4. Manage disk encryption keys for IaaS virtual machines
 • 5. SIMULATION Create an Azure Key Vault. Generate a 2048 bit key.html

 • 8. Implement a Windows Server failover cluster
 • 1.1 Failover Clustering with On-Prem, Hybrid and Cloud.pdf
 • 1. Implement a failover cluster on-premises, hybrid, or cloud-only
 • 2. Configure storage for failover clustering
 • 3. Create a Windows failover cluster
 • 4.1 Stretched clusters.pdf
 • 4. Stretch cluster across datacenter or Azure regions
 • 5. Modify quorum options
 • 6. Configure network adapters for failover clustering
 • 7. Configure cluster workload options
 • 8. Configure cluster sets
 • 9. Configure Scale-Out File Server
 • 10. Create an Azure witness
 • 11.1 Floating IP address and load balancing for failover clusters.png
 • 11.1 floating ip address and load balancing for failover clusters.zip
 • 11. Visualizing floating IP address and load balancing for failover clusters
 • 12. SIMULATION Create an Azure storage account to be used as failover witness.html

 • 9. Manage failover clustering
 • 1. Implement cluster-aware updating for installing updates on nodes
 • 2. Recover a failed cluster node and failover workloads between nodes
 • 3. Upgrade a node to Windows Server 2022
 • 4. Manage failover clusters using Windows Admin Center
 • 5. SIMULATION Start a failover cluster called NYC-CLUSTER.html

 • 10. Implement and manage Storage Spaces Direct
 • 1. Create and configure storage spaces
 • 2.1 Storage Space Direct.pdf
 • 2. Understanding storage spaces direct
 • 3. SIMULATION Create a Storage Pool with a 100GB vDisk.html

 • 11. Manage backup and recovery for Windows Server
 • 1. Back up and restore files and folders to Azure Recovery Services vault
 • 2. Install and manage Azure Backup Server
 • 3. Back up and recover using Azure Backup Server
 • 4. Manage backups in Azure Recovery Services vault
 • 5. Create a backup policy
 • 6. Configure backup for Azure Virtual Machines using the built-in backup agent
 • 7. Recover a VM using temporary snapshots
 • 8. Recover VMs to new Azure Virtual Machines
 • 9. Restore a VM
 • 10. SIMULATION Create a Recovery Services Vault. Backup images file share.html

 • 12. Implement disaster recovery by using Azure Site Recovery
 • 1.1 Azure Site Recovery.pdf
 • 1. Understanding Azure Site Recovery
 • 2. Configure Azure Site Recovery networking
 • 3.1 Azure Recovery Plans.pdf
 • 3. Understanding recovery plans
 • 4. Cleaning up to save Azure credit
 • 5. Configure Site Recovery for Azure Virtual Machines and on premise VMs
 • 6. Implement VM replication to secondary datacenter or Azure region
 • 7. Configure Azure Site Recovery policies
 • 8. SIMULATION Create an Azure Virtual Machine backup policy.html

 • 13. Protect virtual machines by using Hyper-V replicas
 • 1. Configuring your Hyper-V host with nested virtualization to support replication
 • 2. Configure and manage Hyper-V replicas

 • 14. Migrate on-premises storage to on-premises servers or Azure
 • 1. Transfer and Migrate data to Azure file shares
 • 2.1 Storage Migration Service.pdf
 • 2. Cut over to a new server by using Storage Migration Service (SMS)
 • 3. Basics of using Storage Migration Service to migrate to Azure VMs

 • 15. Migrate on-premises servers to Azure
 • 1. Overview of Azure Migration
 • 2. Configure an Azure Migration Project
 • 3. Installing an Azure Migration appliance virtual machine
 • 4. Perform an Azure Migration discovery using a Migration appliance
 • 5. Creating an assessment using Azure Migration
 • 6. Removing AD from a DC in order to perform migration
 • 7. Migrate by using Azure Migrate
 • 8. SIMULATION Start the replication of the On-Premise Server2019 to an Azure VM.html

 • 16. Migrate workloads from previous versions to Server 2022, IIS workloads, & AD DS
 • 1.1 Migration of IIS, Hyper-V, RDS, DHCP, and print services.pdf
 • 1. Understanding migration of IIS, Hyper-V, RDS, DHCP, and print services
 • 2. Installing the Windows Server Migration tool
 • 3.1 App Service Plans.pdf
 • 3. Overview of App Service Plans
 • 4. Migrate IIS workloads to Azure Web Apps
 • 5.1 Azure Containers.pdf
 • 5. Overview of Azure Containers
 • 6. Migrate IIS workloads to containers
 • 7.1 ADMT Migrations.png
 • 7.1 admt migrations.zip
 • 7. Migrate AD DS objects using Active Directory Migration Tool

 • 17. Monitor Windows Server by using Windows Server tools and Azure services
 • 1. Monitor Windows Server by using Performance Monitor
 • 2. Create and configure Data Collector Sets
 • 3. Monitor servers by using Windows Admin Center
 • 4. Monitor by using System Insights
 • 5. Manage event logs
 • 6. Deploy Log Analytics agents
 • 7. Collect performance counters to Azure
 • 8. Create alerts
 • 9. Monitor Azure Virtual Machines by using Azure diagnostics extension
 • 10. Monitor Azure Virtual Machines performance by using VM insights
 • 11. SIMULATION Use Performance Monitor to create a performance data collector set..html

 • 18. Troubleshoot Windows Server on-premises and hybrid networking
 • 1. Troubleshoot hybrid network connectivity
 • 2. Troubleshoot on-premises connectivity with Azure
 • 3. SIMULATION Open Azure Ad Connect Health and verify the connection with NYC-DC1.html

 • 19. Troubleshoot Windows Server virtual machines in Azure
 • 1. Troubleshoot deployment failures
 • 2. Troubleshoot booting failures
 • 3. Troubleshoot VM performance issues
 • 4. Troubleshoot VM extension issues
 • 5. Troubleshoot disk encryption issues
 • 6. Troubleshoot storage
 • 7. Troubleshoot VM connection issues
 • 8. SIMULATION Apply the Microsoft Antimalware extension to the winserver2019 VM.html

 • 20. Troubleshoot Active Directory
 • 1. Restore objects from AD recycle bin
 • 2. Recover Active Directory database using Directory Services Restore Mode
 • 3. Recover SYSVOL
 • 4. Troubleshoot Active Directory replication
 • 5. Troubleshoot hybrid authentication issues
 • 6. Troubleshoot on-premises Active Directory
 • 7. SIMULATION Enable the AD Recycling Bin. As a test, delete the J C user....html

 • 21. FINAL - Where do I go from here
 • 1. BONUS Lecture
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 19412
  حجم: 7937 مگابایت
  مدت زمان: 885 دقیقه
  تاریخ انتشار: 21 شهریور 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید