وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Mastering Key Performance Indicators (KPIs)

سرفصل های دوره

Unlock Business Success: Master Key Performance Metrics & Systems


1 - Course introduction
 • 1 - What does the course cover
 • 2 - Using KPIs as directional guides
 • 3 - The analogy of KPIs and fighter planes
 • 4 - Grasping KPIs using weight loss objectives
 • 5 - Aligning KPIs with strategic objectives

 • 2 - Charting your strategic objectives
 • 6 - Agree on what matters
 • 7 - 1.1-Smart-Strategy-board.pdf
 • 7 - Introduction to the Smart Strategy Board template
 • 8 - 1.1-Smart-Strategy-board.pdf
 • 8 - Mastering the use of the Smart Strategy Board template
 • 9 - Visualizing strategic goals
 • 10 - Continual assessment and adjustment of strategic aims
 • 11 - Cascading goals
 • 12 - The role of support functions
 • 13 - Action plan alignment

 • 3 - Introduction to Key Performance Questions
 • 14 - Diving into Key Performance Questions
 • 15 - Emphasizing metric diversity
 • 16 - Crafting effective KPQs
 • 17 - Key Performance Questions in action Google example
 • 18 - Key Performance Questions in action Butcher example
 • 19 - Section recap

 • 4 - Introduction to Key Performance Indicators
 • 20 - Introduction to Key Performance Indicators
 • 21 - Definition of KPIs
 • 22 - Distinguishing among Goals KPIs and Targets
 • 23 - Comparing Leading and Lagging indicators
 • 24 - Tangible vs Intangible KPIs
 • 25 - Qualitative vs Quantitative KPIs
 • 26 - Determining the right number of KPIs
 • 27 - Finding valuable KPIs
 • 28 - Measuring behaviour not opinion
 • 29 - Measuring behaviour Gucci example
 • 30 - The surge of data and its impact on KPIs
 • 31 - KPI evolution supermarket example

 • 5 - How to work with a KPI design template
 • 32 - 4.1-KPI-design-Template.pdf
 • 32 - Introducing the KPI template
 • 33 - KPI template Net profit example
 • 34 - KPI Template NPS example
 • 35 - Strategies for effective KPI design

 • 6 - KPIs in action Practical examples
 • 36 - Financial KPIs
 • 37 - Customer Engagement KPIs
 • 38 - Customer KPIs Example
 • 39 - Operational KPIs
 • 40 - HR KPIs
 • 41 - KRIs
 • 42 - Conclusion

 • 7 - Managing performance
 • 43 - Managing performance Introduction
 • 44 - From KPIs to insights
 • 45 - KPI reporting
 • 46 - 6.3-Performance-Reporting-Template.pdf
 • 46 - Using a KPI reporting template
 • 47 - RAG ratings
 • 48 - RAG rating example RAF
 • 49 - Data visualization
 • 50 - KPI reporting example
 • 51 - KPI review meetings
 • 52 - KPI meeting template
 • 53 - Conclusion

 • 8 - Course recap
 • 54 - Best practices to remember
 • 55 - Final words
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 19160
  حجم: 3370 مگابایت
  مدت زمان: 188 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 شهریور 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید