وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

ChatGPT for Data Science and Machine Learning

سرفصل های دوره

Beginner and advanced chatGPT use cases - hypothesis testing, supervised learning, Naive Bayes, ethics in AI


1. Introduction to the data science process and chatGPT
 • 1. Introduction
 • 2. Traditional data science methods and the role of ChatGPT
 • 3. How to install chatGPT
 • 4. How ChatGPT can boost your productivity

 • 2. Data science use cases
 • 1.1 data preprocessing medical data.zip
 • 1.2 patients.csv
 • 1. Data preprocessing with ChatGPT
 • 2.1 diagnosis mapping.csv
 • 2.2 medical data ml attempt.zip
 • 2.3 patients preprocessed.csv
 • 2. First attempt at machine learning with ChatGPT
 • 3.1 customers.csv
 • 3.2 orders.csv
 • 3.3 products.csv
 • 3.4 ratings.csv
 • 3. Analyzing a client database with ChatGPT in Python
 • 4. Analyzing a client database with ChatGPT in Python analyzing top products
 • 5.1 furniture store data analysis.zip
 • 5. Analyzing a client database with ChatGPT in Python analyzing top clients, RFM
 • 6.1 properties.csv
 • 6. Exploratory data analysis (EDA) with ChatGPT - histogram and scatter plot
 • 7.1 properties analysis.zip
 • 7. Exploratory data analysis (EDA) with ChatGPT - correlation matrix, outlier detec
 • 8. Assignment 1.html
 • 9.1 students hypothesis testing.zip
 • 9.2 students.csv
 • 9. Hypothesis testing with ChatGPT
 • 10.1 Marvel Comics.zip
 • 10. Marvels comic book database Intro to Regular Expressions (RegEx)
 • 11.1 marvel comics reg ex.zip
 • 11. Decoding comic book data Python Regular Expressions and ChatGPT
 • 12. Assignment 3.html
 • 13.1 movies metadata.zip
 • 13.2 ratings small.csv
 • 13. Algorithm recommendation Movie Database Analysis with ChatGPT
 • 14. Algorithm recommendation recommendation engine for movies with ChatGPT
 • 15. Assignment 4.html
 • 16. Ethical principles in data and AI utilization
 • 17.1 friendships.csv
 • 17.2 interactions.csv
 • 17.3 posts.csv
 • 17.4 users.csv
 • 17. Using ChatGPT for ethical considerations

 • 3. Intro to the case study
 • 1. Intro to the case study
 • 2.Naive Bayes
 • 3. Tokenization and Vectorization
 • 4. Imbalanced data sets
 • 5. Overcome imbalanced data in machine learning
 • 6. Model performance metrics

 • 4. Case study of user reviews and sentiment analysis
 • 1.1 user courses review 09 2023.csv
 • 1. Loading the Dataset and Preprocessing
 • 2. Optimizing user reviews data preprocessing & EDA
 • 3. Reg Ex for Analyzing Text Review Data
 • 4. Understanding Differences between Multinomial and Bernouilli Naive Bayes
 • 5. Machine learning with Naive Bayes (first attempt)
 • 6.1 365 user reviews naive bayes sentiment analysis.zip
 • 6. Machine learning with Naive Bayes converting the problem to a binary one
 • 7.1 user courses review test set.csv
 • 7. Testing the model on new data
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 36590
  حجم: 1379 مگابایت
  مدت زمان: 118 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید