وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

ZBrush for Character Artists

سرفصل های دوره

A Complete Guide to Stylized Creations


1. Introduction
 • 1. Welcome to Zbrush
 • 2. The Interface
 • 3. Redshift
 • 4.1 dragonskull.zip
 • 4. Sculpting Basics
 • 5. Adding Forms
 • 6. Modular Details
 • 7. Subtools
 • 8. Using Primitives
 • 9. Details and Alphas
 • 10. Assymetry

 • 2. Chapter 2
 • 1.1 ProjecFiles.zip
 • 1. Using Concepts
 • 2.1 Ztools.zip
 • 2. Environment BlockIN
 • 3. Zmodeler
 • 4. Subdivisions
 • 5. Wood Details
 • 6. Creating Alphas
 • 7. Rocks Base Mesh
 • 8. Rocks Details
 • 9. Masks
 • 10. Custom Interface

 • 3. Chapter 3
 • 1. The Oni
 • 2. Zspheres Armature
 • 3. Proportions BlockIn
 • 4. Muscle Theory
 • 5. Chest Muscles
 • 6. Back Muscles
 • 7. Upper Arm Muscles
 • 8. Lower Arm Muscles
 • 9. Hip Muscles
 • 10. Upper Leg Muscles
 • 11. Face BlockIn

 • 4. Chapter 4
 • 1. Adding Horns
 • 2. Sculpting Eyes
 • 3. Sculpting the Mouth
 • 4. Sculpting the Nose
 • 5. Opening the Mouth
 • 6. Teeth and Gums
 • 7. Sculpting Ears
 • 8. Hair BlockIn
 • 9. Stylization Pass
 • 10. Hands BlockIn
 • 11. Feet BlockIn
 • 12. Props BlockIn
 • 13. Subdivision Conversion

 • 5. Chapter 5
 • 1. Chest Polish
 • 2. Upper Arm Polish
 • 3. Lower Arm Polish
 • 4. Back Polish
 • 5. Hand Polish Part1
 • 6. Hand Polish Part2
 • 7. Foot Polish
 • 8. Face Polish
 • 9. Cloth Dynamics

 • 6. Chapter 6
 • 1. ants Sculpting
 • 2. Pants Polish
 • 3. Curve Brushes
 • 4. Curve Helper
 • 5. Skirt and Cloth
 • 6. Cloth Tassels
 • 7. Rope Bandages
 • 8. Belly Armor
 • 9. Leather Strips
 • 10. Feet Bandages
 • 11. Feet Nails
 • 12. Hand Wraps

 • 7. Chapter 7
 • 1. Armor BlockIn
 • 2. Wrist Armor
 • 3. Armor Trims
 • 4. Bracer Details
 • 5. Live Booleans
 • 6. Wear and Tear
 • 7. Finger Details

 • 8. Chapter 8
 • 1. Arm Details
 • 2. Torso Details
 • 3. Katana BlockIn
 • 4. Katana Main Forms
 • 5. Face Details
 • 6. Hair Construction
 • 7. Hair Detail
 • 8. Pores and Details
 • 9. Polypaint Basics

 • 9. Chapter 9
 • 1. Skin Polypaint
 • 2. Torso Hands and Feet
 • 3. Horns Eyes Teeth
 • 4. Skin Tattoes
 • 5. Hair Texture
 • 6. Cloth Texture
 • 7. Posing

 • 10. Chapter 10
 • 1. Decimation Master
 • 2. Maya Setup
 • 3. Maya Materials
 • 4. Maya Camera Animation
 • 5. Blender Setup
 • 6. Blender Render
 • 7. Final Words
 • 63,400 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 35041
  حجم: 23445 مگابایت
  مدت زمان: 1287 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  63,400 تومان
  افزودن به سبد خرید