وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

استاد: Andrew Mallett

دانلود و خرید 93 آموزش بدست Andrew Mallett از شرکت هایی مثل PluralSight و PacktPub در شاخه هایی از جمله آموزش طراحی وب و برنامه نویسی و طراحی وب و برنامه نویسی و آموزش Linux و بسیاری آموزش های بیشتر در فرین مدیا.

Getting Started with Podman
شرکت:
Getting Started with Podman
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Ubuntu Linux Administration: Storage Management
شرکت:
Ubuntu Linux Administration: Storage Management
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 9 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Linux Administration with sed and awk
شرکت:
Linux Administration with sed and awk
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 10 دقیقه
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Operationalizing Bash and Z Shell Scripts
شرکت:
Operationalizing Bash and Z Shell Scripts
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 2 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Mastering Bash and Z Shell Scripting Syntax
شرکت:
Mastering Bash and Z Shell Scripting Syntax
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Ubuntu Linux Administration: Service Configuration
شرکت:
Ubuntu Linux Administration: Service Configuration
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۸ فروردین ۱۴۰۲
RHEL 8: Managing Security
شرکت:
RHEL 8: Managing Security
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 25 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
Getting Started with Podman
شرکت:
Getting Started with Podman
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱
RHEL 8: Managing Users and Groups
شرکت:
RHEL 8: Managing Users and Groups
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 6 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
RHEL 8: Managing Networking
شرکت:
RHEL 8: Managing Networking
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱
RHEL 8: Deploying, Configuring and Maintaining Systems
شرکت:
RHEL 8: Deploying, Configuring and Maintaining Systems
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 14 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
RHEL 8: Creating and Configuring File Systems
شرکت:
RHEL 8: Creating and Configuring File Systems
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱
RHEL 8: Configuring Local Storage
شرکت:
RHEL 8: Configuring Local Storage
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 1 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
RHEL 8: Operating Running Systems
شرکت:
RHEL 8: Operating Running Systems
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱
RHEL 8: Creating Shell Scripts
شرکت:
RHEL 8: Creating Shell Scripts
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱
RHEL 8: Using Essential Tools
شرکت:
RHEL 8: Using Essential Tools
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱
Linux Administration with Ansible: Writing Ansible Playbooks
شرکت:
Linux Administration with Ansible: Writing Ansible Playbooks
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 22 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
Linux Administration with Ansible: Getting Started with Ansible Automation
شرکت:
Linux Administration with Ansible: Getting Started with Ansible Automation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 24 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
Managing Software in Linux with Debian Software Management
شرکت:
Managing Software in Linux with Debian Software Management
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۸ اسفند ۱۴۰۱
Managing SELinux Policies in Enterprise Linux
شرکت:
Managing SELinux Policies in Enterprise Linux
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۸ اسفند ۱۴۰۱
Ubuntu Linux Administration: Networking
شرکت:
Ubuntu Linux Administration: Networking
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 1 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
CompTIA Linux+: Troubleshooting
شرکت:
CompTIA Linux+: Troubleshooting
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 16 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
CompTIA Linux+: System Management
شرکت:
CompTIA Linux+: System Management
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱