وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Ubuntu Linux Fundamentals – A Practical Approach to Learning

سرفصل های دوره

Learn how to master Ubuntu Linux Server, starting from the basics and progressing to an expert level.


1 - Course Module Introduction
 • 1 - Introduction

 • 2 - Ubuntu Server Installation
 • 2 - Lab Setup 1
 • 3 - Lab Setup 2
 • 4 - Lab Setup 3
 • 5 - Lab Setup 4
 • 6 - Lab Setup 5
 • 7 - Lab Setup 6

 • 3 - Standard Input and Output Redirections in Linux
 • 1 - Recall Quiz.html
 • 2 - Recall Quiz.html
 • 8 - Standard Input and Output Redirections in Linux
 • 9 - Practice Session Standard Input and Output Redirections in Linux
 • 10 - Standard Output to a File tee command
 • 11 - Practice Session Linux tee Command

 • 4 - Text Processing Commands in Linux
 • 3 - Recall Quiz.html
 • 4 - Recall quiz.html
 • 5 - Recall quiz.html
 • 6 - Recall Quiz.html
 • 7 - Recall Quiz.html
 • 8 - Recall Quiz.html
 • 12 - Pipes in Linux
 • 13 - Cut Text Processing Commands
 • 14 - Awk Text Processing Commands
 • 15 - Practice Session Awk Command
 • 16 - GrepEgrep Text Processing Commands
 • 17 - Practice Session GrepEgrep Text Processing Commands
 • 18 - Sortuniq Text Processing Commands
 • 19 - Practice Session Text Processing Commands
 • 20 - WC Text Processing Commands
 • 21 - Practice Session WC Text Processing Commands

 • 5 - Managing files
 • 9 - Recall Quiz.html
 • 22 - Compare file diff cmp commands
 • 23 - Practice Session diff cmp commands
 • 24 - Combining and Splitting Files
 • 25 - Practice Lab Session

 • 6 - Compress and uncompress tar gzip gunzip truncate command
 • 26 - Compress and uncompress tar gzip gunzip
 • 27 - Practice Lab Session
 • 28 - Truncate Command in Linux
 • 29 - Practice Lab Session

 • 7 - Networking in Linux
 • 30 - Network Files and Commands
 • 31 - Curl ping command
 • 32 - Practice Lab Session
 • 33 - Hostname or IP Lookup nslookup and dig
 • 34 - Practice Lab Session
 • 35 - Tracing Network Traffic traceroute
 • 36 - Practice Lab Session
 • 37 - SSHKeys Access Remote Server without Password
 • 38 - Practice Lab Session
 • 39 - rsync Remote Synchronization
 • 40 - Practice Lab Session

 • 8 - Managing Software Adding Removing Updating using APT
 • 41 - Create Local Repository Yum Server
 • 42 - Advance Package Management APT
 • 43 - Practice Lab Session

 • 9 - Linux Boot Process
 • 44 - Linux Boot Process
 • 45 - Run Levels or Targets in Linux
 • 46 - Practice Lab Session

 • 10 - Disk Management in Linux
 • 47 - Disk drives types
 • 48 - Disk Partitioning in Linux
 • 49 - Practice Lab Disk partitioning using fdisk utility
 • 50 - Practice Lab Add a new Disk
 • 51 - Practice Lab Create standard partitions using fdisk

 • 11 - Logical Volume Manager LVM
 • 52 - Overview of LVM
 • 53 - Practice Lab Session LVM
 • 54 - Practice Lab Create a FS using LVM
 • 55 - Practice Lab Mount the FS persistently
 • 56 - Practice Lab Extend the size of VGLV by adding a new disk
 • 57 - Practice Lab Delete LV VG PV
 • 58 - Practice Lab Add SWAP Space

 • 12 - File System Check fsck xfsrepair
 • 59 - Overview of File System Check fsck xfsrepair
 • 60 - Practice Lab File System Check using fsck xfsrepair

 • 13 - Redundant Array of Independent Disk RAID in Linux
 • 61 - Overview of RAID and types
 • 62 - Practice Lab Session

 • 14 - Network File System NFS
 • 63 - Overview of NFS
 • 64 - Practice Lab Session

 • 15 - Samba Installation Configuration
 • 65 - Samba Server Installation Configuration
 • 66 - Practice Lab Session
 • 67 - Last lecture
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 29397
  حجم: 1137 مگابایت
  مدت زمان: 265 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 دی 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید