وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: Code Course

Eloquent Relationships By Example
شرکت:
Eloquent Relationships By Example
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 19 دقیقه
۱ اسفند ۱۴۰۲
Build An Uptime Monitor with Inertia
شرکت:
Build An Uptime Monitor with Inertia
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱ اسفند ۱۴۰۲
Build A Static File Blog with Laravel
شرکت:
Build A Static File Blog with Laravel
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 12 دقیقه
۱۴ مهر ۱۴۰۲
Build a Forum with Inertia and Laravel
شرکت:
Build a Forum with Inertia and Laravel
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۴ مهر ۱۴۰۲
Build a Livewire Drag & Drop Uploader
شرکت:
Build a Livewire Drag & Drop Uploader
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
ساخت Query های سفارشی در Laravel
شرکت:
ساخت Query های سفارشی در Laravel
45,900 تومان
افزودن به سبد
24 دقیقه
۱۱ مرداد ۱۴۰۱
کورس یادگیری PHP Enums
شرکت:
کورس یادگیری PHP Enums
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ تیر ۱۴۰۱
ساخت یک وب سایت دوستیابی در Laravel
شرکت:
ساخت یک وب سایت دوستیابی در Laravel
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 17 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
کدنویسی اولین برنامه Flutter تان
شرکت:
کدنویسی اولین برنامه Flutter تان
45,900 تومان
افزودن به سبد
29 دقیقه
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
تنظیم اسکریپت Vue برای اجزای تک فایل
شرکت:
تنظیم اسکریپت Vue برای اجزای تک فایل
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
فیلم یادگیری کامل Alpine.js
شرکت:
فیلم یادگیری کامل Alpine.js
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 11 دقیقه
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
ساخت Pagination همراه ماوس بوسیله Laravel
شرکت:
ساخت Pagination همراه ماوس بوسیله Laravel
45,900 تومان
افزودن به سبد
26 دقیقه
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
یک سیستم دعوت با لارول بسازید
شرکت:
یک سیستم دعوت با لارول بسازید
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
اصول اولیه فروشگاه اینترنتی Alpine
شرکت:
اصول اولیه فروشگاه اینترنتی Alpine
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
آموزش کدنویسی Vue Two-Factor Authentication
شرکت:
آموزش کدنویسی Vue Two-Factor Authentication
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۷ تیر ۱۴۰۰
آموزش کدنویسی یک کپی از Uber Eats بوسیله زبان TypeScript
شرکت:
آموزش کدنویسی یک کپی از Uber Eats بوسیله زبان TypeScript
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
21 ساعت و 13 دقیقه
۷ تیر ۱۴۰۰