وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Jenkins

Jenkins

Jenkins یک ابزار نرم افزاری ادغام مداوم است که در زبان برنامه نویسی جاوا برای تست و گزارش دهی بر روی تغییرات جداگانه در یک code base بزرگتر در زمان واقعی نوشته شده است.

این نرم افزار به توسعه دهندگان اجازه می دهد تا به سرعت نقص های موجود در کد پایه را پیدا و رفع کند و تست ساخت آنها را خودکارسازی کند.

Jenkins برای ساخت و تست پروژه های نرم افزاری استفاده می شود و کار را برای توسعه دهندگان جهت ادغام و یکپارچه سازی مداوم تغییرات در پروژه و ایجاد ساخت برای کاربران را آسان می سازد.

با Jenkins، سازمان ها می توانند فرایند توسعه نرم افزار را از طریق اتوماسیون به سرعت افزایش دهند. Jenkins ادغام فرآیندهای چرخه عمر توسعه هر نوعی را که شامل انواع ساخت، سند، تست، بسته، مرحله، استقرار، تجزیه و تحلیل استاتیک و غیره می شود انجام می دهد.

Certified Jenkins Engineer
شرکت:
Certified Jenkins Engineer
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Version Control with GIT, GitHub, Bitbucket & Jenkins CI/CD
شرکت:
Version Control with GIT, GitHub, Bitbucket & Jenkins CI/CD
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
Building Java using Maven on Jenkins
شرکت:
Building Java using Maven on Jenkins
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 8 دقیقه
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Building Java using Gradle on Jenkins
شرکت:
Building Java using Gradle on Jenkins
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 3 دقیقه
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Using Jenkins to Automate Artifact Builds and Security
شرکت:
Using Jenkins to Automate Artifact Builds and Security
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۱
Jenkins CI CD | 70 Tasks on Declarative Pipelines & DSL Jobs
شرکت:
Jenkins CI CD | 70 Tasks on Declarative Pipelines & DSL Jobs
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 19 دقیقه
۲۶ دی ۱۴۰۱
کورس یادگیری CI/CD Pipeline و کار با Jenkins
شرکت:
کورس یادگیری CI/CD Pipeline و کار با Jenkins
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 13 دقیقه
۱۱ آبان ۱۴۰۱
پروژه DevOps : استفاده از CI/CD, Jenkins Ansible Kubernetes
شرکت:
پروژه DevOps : استفاده از CI/CD, Jenkins Ansible Kubernetes
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 16 دقیقه
۱۱ مرداد ۱۴۰۱
یادگیری Jenkins Pipelines : قدم به قدم | DevOps | CI/CD
شرکت:
یادگیری Jenkins Pipelines : قدم به قدم | DevOps | CI/CD
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 17 دقیقه
۲ مرداد ۱۴۰۱
دوره یادگیری کامل Jenkins
دوره یادگیری کامل Jenkins
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۷ تیر ۱۴۰۱
ادغام Ansible با Jenkins
شرکت:
ادغام Ansible با Jenkins
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 10 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۰
کورس یادگیری Jenkins
کورس یادگیری Jenkins
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۴ اسفند ۱۴۰۰
اتومات کردن Jenkins به کمک Python
شرکت:
اتومات کردن Jenkins به کمک Python
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۸ بهمن ۱۴۰۰
Jenkins CI CD را یاد بگیرید
شرکت:
Jenkins CI CD را یاد بگیرید
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 18 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۰
آموزش توسعه Jenkin Build ها بوسیله Container ها
شرکت:
آموزش توسعه Jenkin Build ها بوسیله Container ها
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۶ تیر ۱۴۰۰
آموزش کار با Pipeline ها در Jenkins
شرکت:
آموزش کار با Pipeline ها در Jenkins
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۷ تیر ۱۴۰۰
آموزش صفر تا صد کار با Jenkins
شرکت:
آموزش صفر تا صد کار با Jenkins
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 1 دقیقه
۷ تیر ۱۴۰۰
آموزش مدیریت Jenkins
شرکت:
آموزش مدیریت Jenkins
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۷ تیر ۱۴۰۰
آموزش اجرای Jenkins بر روی Amazon Web Services
آموزش اجرای Jenkins بر روی Amazon Web Services
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 9 دقیقه
۲۸ خرداد ۱۴۰۰
فیلم یادگیری کامل Certified Jenkins Engineer 2020
شرکت:
فیلم یادگیری کامل Certified Jenkins Engineer 2020
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 14 دقیقه
۱۷ دی ۱۳۹۹
دوره یادگیری کامل Jenkins Pipelines
شرکت:
دوره یادگیری کامل Jenkins Pipelines
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲ شهریور ۱۳۹۹