وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Jenkins, From Zero To Master – Industrial CI/CD Projects

سرفصل های دوره

Jenkins provides hundreds of plugins to support building, deploying and automating any project.


1 - Introduction
 • 1 - Introduction
 • 1 - Main-presentation-new.pptx
 • 1 - Recall Quiz.html
 • 1 - deploy-pack-tomcat.zip
 • 1 - troubleshooting-installation-of-ubuntu.zip
 • 2 - Lab Setup 1
 • 3 - Lab Setup 2
 • 4 - Lab Setup 3
 • 5 - Jenkins Installation 1
 • 6 - Jenkins Installation 2
 • 7 - Jenkins Dashboard

 • 2 - Create First Job in Jenkins
 • 8 - Create First Job in Jenkins
 • 9 - Job Default User Workspace Location
 • 10 - Status Weather Build Stability of a Job
 • 11 - Search Panel in Jenkins Dashboard
 • 12 - Manage Jenkins Configure System
 • 13 - Manage Plugins Install simple theme plugin
 • 14 - Manage Plugins Uninstall simple theme plugin

 • 3 - User Accounts In Jenkins
 • 15 - Create User Accounts in Jenkins
 • 16 - Role Based Authorization Strategy in Jenkins
 • 17 - Configure Authorization from Global Security
 • 18 - Delegate Permission Using Manage Roles 1
 • 19 - Delegate Permission Using Manage Roles 2

 • 4 - Integrate GitHub Repository to Your Jenkins Project
 • 20 - Clone the git project using Jenkins
 • 21 - Delete workspace before build starts
 • 22 - Source Code Management Git

 • 5 - Build Triggers in Jenkins
 • 23 - Build Triggers Trigger builds remotely eg from scripts
 • 24 - Trigger builds remotely using Authentication token
 • 25 - Build Triggers from Jenkins Terminal
 • 26 - Build after other projects are built
 • 27 - Trigger even if the build failsunstableaborted
 • 28 - Build Periodically
 • 29 - Poll SCM Source Code Management

 • 6 - Variables in Jenkins
 • 30 - Environment Variables in Jenkins
 • 31 - Global Environment Variables in Jenkins

 • 7 - Build Environment in Jenkins Job
 • 32 - Parameterized Job in Jenkins
 • 33 - Define Multiline String Password Parameter in Jenkins
 • 34 - Define File Parameters in Jenkins
 • 35 - Set Timeout in Jenkins
 • 36 - Add timestamps to the console output
 • 37 - EnableDisable Jenkins Job
 • 38 - Execute Concurrent Parallel Build Jobs in jenkins
 • 39 - Retry Counts in Jenkins
 • 40 - Throttle Builds in Jenkins
 • 41 - Custom Workspace
 • 42 - Block build when UpstreamDownstream Project is Building
 • 43 - Change Display Name of a Job in Jenkins

 • 8 - Build Pipeline Continuous Delivery vs Continuous deployment with practical app
 • 44 - Create Jenkins Pipeline Using Build Pipeline
 • 45 - Overview of CICD Process
 • 46 - Continuous Delivery vs Continuous deployment with practical approach
 • 47 - Parallel Jobs in Jenkins Pipeline

 • 9 - Deploy Build Artifacts to Tomcat Server Manually
 • 48 - Deploy Build Artifacts war to Tomcat Server
 • 49 - Deploy Build Artifacts war to Tomcat Server GUI

 • 10 - Deploy the package war file to Tomcat Server using Jenkins CICD
 • 50 - Overview of project
 • 51 - Clone the code from Git Repository
 • 52 - Integrate maven with Jenkins
 • 53 - Build the Package using Maven Tool
 • 54 - Install Configure Tomcat Server
 • 55 - Configure a Pipeline using Build Pipeline
 • 56 - Deploy the Package file war to Tomcat Server
 • 57 - Last Lecture
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 7892
  حجم: 1295 مگابایت
  مدت زمان: 238 دقیقه
  تاریخ انتشار: 19 اسفند 1401
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید