وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Go Essentials: A Beginner’s Journey into Programming

سرفصل های دوره

Unleash the Power of Simplicity and Efficiency in Your Coding Odyssey


1 - Lets Get Started
 • 1 - Course Outline
 • 1 - intro-to-go.zip
 • 2 - Installing Go
 • 2 - Installing Go on Linux.txt
 • 3 - Installing an IDE

 • 2 - Go Basics
 • 4 - Theory Creating a Go Project
 • 5 - Coding Our First Go Program
 • 6 - Theory Working with command line arguments Part 1
 • 7 - Coding Working with command line arguments Part 1
 • 8 - Theory Working with command line arguments Part 2
 • 9 - Coding Working with command line arguments Part 2
 • 10 - Theory Working with variables
 • 11 - Coding Working with variables
 • 12 - Theory The DRY Principle
 • 13 - Coding The DRY Principle
 • 14 - Practice Solving a coding interview question
 • 15 - Explanation of the break and continue keywords.txt
 • 15 - SelfAssessment Knowledge Integration
 • 16 - SelfAssessment A Helpful Guide

 • 3 - The Fundamentals of Functions
 • 17 - Theory Function Calls and the Stack Frame
 • 18 - Coding Functions and Why We Need Them
 • 19 - Coding Creating and Utilizing Functions
 • 20 - Theory Arguments and Parameters
 • 21 - Coding Functions and Data Structures
 • 22 - Coding Creating and Utilizing Deferred Functions
 • 23 - Coding A First Complete Program
 • 24 - SelfAssessment Knowledge Integration
 • 25 - SelfAssessment Hints

 • 4 - Using Pointers to Mutate Data
 • 26 - Theory What is a Pointer
 • 27 - Coding Creating and Utilizing Pointers
 • 28 - Theory Call by Value and Call by Reference
 • 29 - Coding Pass by Value v Pass by Reference

 • 5 - Creating New Data Types
 • 30 - Theory Types
 • 31 - Coding A Point type
 • 32 - Coding Building methods
 • 33 - Coding Pointers and Types
 • 34 - SelfAssessment Knowledge Integration
 • 35 - SelfAssessment Solution

 • 6 - Packages
 • 36 - Coding Code Organization
 • 37 - Coding Creating a Package
 • 38 - SelfAssessment Circles all the way
 • 39 - SelfAssessment Solution

 • 7 - Data Structures
 • 40 - Coding Introduction to Slices
 • 41 - Coding Making use of Slices
 • 42 - Coding Slices and Data Types
 • 43 - SelfAssessment Refactoring
 • 44 - SelfAssessment Solution
 • 45 - Coding Introduction to Maps
 • 46 - Coding Making use of Maps
 • 47 - Coding Maps and Data Types

 • 8 - Flags
 • 48 - Coding Introduction to Command Line Flags
 • 49 - Coding Command Line Flags and User Defined Types

 • 9 - Conclusion
 • 50 - Congratulations
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 31771
  حجم: 1146 مگابایت
  مدت زمان: 362 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  دیگر آموزش های این مدرس
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید